Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fastigheter och byggande

Vi söker en doktorand (fram till licentiatexamen) till doktorandutbildningen vid KTH. Doktorandutbildningen ingår inom projektet ” Kymmendö-modellen - nya bostadslösningar för strukturellt hemlösa”. Anställningen syftar till en licentiatexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojektet, forskarutbildningskurser, doktorand- och forskningsseminarier, etc.

Idag kan många hushåll inte komma in på den ordinarie bostadsmarknaden av egen kraft. KTH har beviljats anslag för att forska på den skalbara modell för socialt hållbar bostadsförsörjning som Stockholms Stadsmission utvecklar genom bygget av ett nytt hyreshus i Farsta strand. För mer information om forskningsprojektet, se https://www.stadsmissionen.se/nyheter/stockholms-stadsmissions-hyreshus-i-farsta-strand-blir-del-av-forskningsprojekt).

Utöver doktoranden består forskargruppen av seniora medarbetare från Institutionen för Fastigheter och Byggande vid KTH och Stockholms Stadsmission.

Hanledning: Docent Han-Suck Song föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Särskild behörighet 

 • Vi söker en kandidat med en kandidat-/master-/civilingenjörs- eller civilekonomexamen i bygg- och fastighetsekonomi, nationalekonomi, företagsekonomi eller angränsande ämnen.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Kunskaper och intresse för fastighetsjuridik med fokus på jordabalken och lagen om kooperativ hyresrätt och andra upplåtelseformer är meriterande.
 • Den sökande bör ha ett genuint intresse för tillämpad forskning med fokus på att skapa ett mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle.
 • Den sökande måste ha mycket god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på svenska då det krävs i arbetet. 
 • Intresse och förmåga att tillämpa både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik är meriterande. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-1968
Kontakt
 • Han-Suck Song, han-suck.song@abe.kth.se,070-8758206
 • Sofia Kroné Karlsson, HR-handläggare, sofiakk@kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-09-28

Tillbaka till lediga jobb