Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fastigheter och byggande 

Är du en student som brinner för tillämpade teorier, modeller och kvantitativa metoder inom fastighets- och byggsektorn? Vill du vara en del av ett forskningsteam som syftar till att förändra sättet vi tänker på fastighetsmarknad och finansiering i en digitaliserad värld (grön finansiering, blockchain, DLT, token, robust design)? Då kan det här vara något för dig!

Enligt Världsbankens beräkningar är för närvarande endast en tredjedel av de nödvändiga klimatsmarta investeringarna tillgängliga. I tidigare forskning har höga transaktionskostnader och investeringarnas storlek identifierats som centrala hinder för gröna tillgångar. Alla dessa faktorer begränsar möjligheten att finansiera en grön omställning via kapitalmarknaden.

De mest lovande lösningarna är kopplade till digital finansiering och dess lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser med växthusgascertifikat, system för handel med certifikat och mobilisering av nya finansierings- och investeringskällor. När det gäller det sistnämnda är tokeniserade gröna tillgångar/obligationer det mest kapabla instrumentet.

Detta projekt kommer att analysera hur digital teknik kan främja och möjliggöra grön omställning. Projektet kommer också att ta upp de risker och hur teknisk/ekonomisk ingenjörskonst minskar riskerna (t.ex. robust design). Projektets inriktning kommer att fastställas i samarbete med kandidaten och andra forskningspartner. En mer detaljerad projektbeskrivning finns under https://www.recapnet.abe.kth.se/jobs

Handledning: Bertram Steininger med bihandledning av Zan Yang föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • ha kunskap om kvantitativa metoder inom ekonomi och finans
 • skriva vetenskapliga dokument
 • använda statistiska och andra programmeringsspråk (t.ex. Matlab, R och Python)
 • forska inom området blockchain och fastigheter
 • måste ha viljan att resa till konferenser och/eller stanna längre utomlands för en forskningsvistelse i Danmark.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-2032
Kontakt
 • Bertram Steininger, universitetslektor, bertrams@kth.se
 • Zan Yang, universitetslektor, zan@kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-09-20

Tillbaka till lediga jobb