Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fastigheter och byggande

Är du en student med passion för tillämpade teorier, modeller och kvantitativa metoder inom fastighets- och byggsektorn? Skulle du vilja vara en del av ett forskningsteam som strävar efter att förändra hur vi tänker kring fastighetsmarknaden och finansiering i en digitaliserad värld (PropTech, affärsmodellinnovation, ekosystem).

Digital teknik har blivit en integrerad del av vårt vardagsliv. Inom fastighets- och byggsektorn uppstår ytterligare utmaningar på grund av branschens fragmentering och det faktum att byggnader är utrustade med olika informationssystem.

En lovande lösning på dessa utmaningar skulle kunna vara att använda digitala plattformar och en bättre förståelse av affärsmodellerna. De skapar ett ekosystem med ett brett nätverk av aktörer och kombinerar användare och producenter av data och tjänster (t.ex. plattformar för kapitalförvaltning eller energioptimering). Plattformarna är viktiga eftersom de har potential att vara lösningen på frågor som rör sektorns fragmenterade natur och det fragmenterade tekniska landskapet.

Syftet med detta projekt är således (1) att öka förståelsen för den operativa logiken i digitala plattformar och affärsmodeller inom byggnadssektorn, och (2) att främja användningen av digitala plattformar.

Projektets inriktning kommer att fastställas i samarbete med kandidaten och andra forskningspartner. En mer detaljerad projektbeskrivning finns under https://www.recapnet.abe.kth.se/jobs.

Handledning: Bertram Steininger med bihandledning av Olli Vigren föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • ha kunskap om affärsmodellsteorier, kvantitativa metoder inom ekonomi och maskininlärningsmodeller för textanalys
 • skriva vetenskapliga dokument
 • använda statistiska och andra programmeringsspråk (t.ex. Matlab, R och Python)
 • måste ha viljan att resa till konferenser och/eller stanna längre utomlands för en forskningsvistelse.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-2036
Kontakt
 • Bertram Steininger, universitetslektor, bertrams@kth.se
 • Olli Vigren, postdoktor, olliky@kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-09-20

Tillbaka till lediga jobb