Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik

Detta projekt är en del av LUBFLOW, som har som mål att utveckla en grundläggande förståelse för komplexa ytor i vätskeflöden, vilket kan ha betydande implikationer för olika tekniska tillämpningar.

Vi söker just nu en doktorand i strömningsmekaniska beräkningar.

En så kallad Lubricant-infused surface (LIS) är en strukturerad yta impregnerad med en viskös vätska. LIS visar stor potential för att minska friktion, minska påväxt på ytor och öka värmeöverföringen i strömningar. Men beteendet hos LIS i strömmande fluider som inkluderar turbulens, surfaktanter och bakterier är mycket svåra att förutse. LUBFLOW kommer att skapa ny förståelse för fysiken hos LIS i tuffa flödesmiljöer. Detta kan leda till bättre kontroll av strömningar i diverse tillämpningar.

 Huvudsyftet med beräkningsarbetet som kommer att utföras i projektet är att:

 • Upptäcka ny fysik och funktioner hos komplexa ytor i laminära och turbulenta flöden, inklusive effekter av ytaktiva ämnen, gränsytfenomen, partikeldynamik, termokapillär, etc.
 • Interagera och bidra till fysiskalisk förståelse av experimentella observationer relaterade till andra LUBFLOW-projekt.

Detta projekt möjliggör också serendipitösa uppgifter i internationellt samarbete. Vi har lång erfarenhet av beräkningsströmningsmekanik både inom forskargruppen och avdelningen för strömningsmekanik på KTH. Vi har även tillgång till stora beräkningsallokeringar i Sverige.

Denna tjänst ger en spännande möjlighet för motiverade kandidater att arbeta med ett banbrytande forskningsprojekt.

Du kan läsa mer om LUBFLOW här: https://www.bagherigroup.com/lubflow 

Handledning: Professor Shervin Bagheri föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbetet kommer att utföras i samarbete med några av de bästa forskargrupperna i världen inom området och också erbjuda möjligheter till längre vistelser utomlands i samband med sådana samarbeten. 

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Erfarenhet av numeriska beräkningar, beräkningsteknik eller strömningsmekanik är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-1354
Kontakt
 • Shervin Bagheri, shervin@mech.kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-11-02

Tillbaka till lediga jobb