Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Tillämpad Fysik

Två doktorandtjänster är tillgängliga hos gruppen för Visuell optik vid KTH (https://www.aphys.kth.se/biox/research/vio) inom ACTIVA projektet, “Advanced Customized Technologies for Intact Vision in Ageing”, finansierad av EC MSCA Doctoral Network (www.kth.se/activa). ACTIVA erbjuder internationell utbildning i gränslandet mellan fysik och medicin för att utveckla nya tekniker som möjliggör ett åldrande med bibehållen syn. Doktoranderna ska ha en bakgrund inom tillämpad fysik, optometri eller liknande område som är relevant för projektet och kommer att vara ansvariga för varsitt separat forskningsprojekt:

WP1.3 “Customized multifocal contact lens for peripheral vision”: Syftar till att förbättra utformningen av befintliga multifokala kontaktlinser för ålderssynthet (åldersrelaterad förlust av förmågan att fokusera närliggande föremål).

WP2.1 “Normal changes in central and peripheral contrast sensitivity with ageing”: Syftar till att utveckla metoder för tidig diagnos av ögonsjukdomar utifrån patientens synfunktion.

Handledning: Prof Linda Lundström föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Forskarutbildning med workshops och utbyten vid europeiska universitet och företag.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Europeiska kommissionen kräver att kandidaterna inte har doktorsexamen sedan tidigare och att de inte har bott eller haft sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige under mer än 12 månader inom de senaste 3 år före rekryteringsdatumet.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • visa bred kunskap inom optik och erfarenhet av programmering och experimentellt arbete.
 • ha god kommunikationsförmåga på engelska eftersom det används i det dagliga arbetet. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du söker denna tjänst för att bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-1536
Kontakt
 • Linda Lundström, linda@biox.kth.se
Publicerat 2023-10-05
Sista ansökningsdag 2023-11-20

Tillbaka till lediga jobb