Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Forskarutbildningsämne: Byggteknik och design

I övergången till lågenergibyggnader och den 5:e generationens fjärrvärme kommer datadrivna metoder att spela en viktig roll i att integrera och optimalt kontrollera decentraliserade förnybara energikällor. Du kommer att vara en del i en spännande forskargrupp och ett tvärvetenskapligt EU-projekt, med målet att utveckla och tillämpa innovativa metoder för maskininlärning och optimal kontroll för att integrera decentraliserade förnybara energikällor med den 4:e och 5:e generationens fjärrvärme- och byggnadsuppvärmningssystem. Du kommer att utföra dynamiska energisimuleringar (både värme och el) och testa de utvecklade maskininlärningsmetoderna i flera live-in-labs i Europa. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med ett stort antal industripartners och andra forskare för att uppnå projektmålen. Dessutom ingår institutionstjänstgöring i tjänsten, t.ex. undervisning, handledning av examensarbeten, etc.

Handledning: Dr. Qian Wang och Dr. Annika Gram föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Särskild behörighet

 • Masterexamen (eller motsvarande) inom ett relevant område, så som maskinteknik, elektroteknik, energiteknik, reglerteknik.
 • Goda kunskaper om kontroll av energisystem och särskilt tillämpningar för värmenätverk och/eller byggnadsuppvärmning.
 • Förmåga att använda moderna ramverk för maskininlärning, så som Python, Tensorflow, scikit-learn, etc., för utveckling och tillämpning av maskininlärning.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • kunskaper om modellering av bade värme- och elsystem krävs
 • god analytisk förmåga och förmåga att ta till sig ny kunskap och använda den i forskning
 • god kommunikationsförmåga och färdigheter i både talad och skriven svenska är önskvärda, då det krävs i det dagliga arbetet
 • att kunna leda projekt och förmåga att arbeta självständigt
 • lätt för att samarbeta och arbeta i en internationell miljö med både industri och akademiska partners

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-2324
Kontakt
 • Qian Wang, forskare, qianwang@kth.se
 • Annika Gram, avdelningschef , annika.gram@byv.kth.se
Publicerat 2023-10-05
Sista ansökningsdag 2023-12-20

Tillbaka till lediga jobb