Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk Materialvetenskap

Grönt stål för en fossilfri framtid är ett stort svenskt och EU-finansierat initiativ med mål att skapa avancerad teori, nya modeller och praktisk kunskap för att omvandla den svenska stålindustrin. Avsikten är att möjliggöra produktion av avancerade stål  - utan användning av fossila bränslen på ett sätt som undviker avfall och använder återvunna och hållbara materialinsatser.

Fem doktorander vid KTH kommer att arbeta tillsammans med doktorander och en rad experter från KTH, Luleå tekniska universitet och industri.

Studenterna kommer att delta i ett doktorandprogram som ger en översikt över de stora framstegen i vetenskaplig kunskap inom området materialhållbarhet samt studiebesök till några av de pågående hållbarhetsförändringarna som sker inom detta område,

Varje student vill ha sitt eget specifika forskningsprojekt som tar upp en viss hållbarhetsutmaning.  Varje doktorandprojekt kommer att involvera teoriutveckling som kräver en kombination av experimentellt och modelleringsarbete.

För mer information om initiativet Grönt stål för en fossilfri framtiden se: https://www.greensteel.proj.kth.se/

Handledning: Doktoranden kommer att matchas med en handledare beroende av det specifika projektet. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • En unik möjlighet att få hållbara industriomvandlingar att faktiskt ske.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Ovanstående examen (eller motsvarande) måsta vara inom materialvetenskap, materialteknik, fysik, materialkemi eller motsvarande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Det är också viktigt att kandidater

 • Har ett intresse av att utveckla och använda vetenskaplig kunskap för hållbarhet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2023-1946
Kontakt
 • Dr Denise McCluskey (project coordinator), denmccl@kth.se,+4687908832
 • Prof. Joakim Odqvist, odqvist@kth.se,+4687908308
Publicerat 2023-10-05
Sista ansökningsdag 2024-01-31

Tillbaka till lediga jobb