Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: 

Datorberäkningar betraktas ofta som en tredje väg inom vetenskap, kompletterande till teori och experiment, medan nya dataanalysverktyg utgör det fjärde angreppssättet som nyligen har fått genomslag för problem som tidigare varit ouppnåeliga med andra tekniker. Vetenskapliga utmaningar inom datorberäkningar och dataanalys formuleras ofta genom linjär algebra, där lösningar erhålls via algoritmer från numerisk linjär algebra. I detta projekt kommer du att arbeta med numeriska algoritmer för dataanalys. Teknikerna för att utveckla dessa algoritmer omfattar en blandning av algoritmer inom numerisk linjär algebra, som matrisproblem och matrisfunktioner, tekniker från maskininlärning, som neurala nätverk med djupinlärning, samt domänspecifika tekniker. Som doktorand inom detta projekt kommer du att vara en del av forskningsgruppen för beräkningsmatematik på matematikinstitutionen på KTH, och får möjlighet att samarbeta med ledande experter inom numerisk linjär algebra. Det finns även möjligheter att arbeta med data och problem från oceanografi via samarbete med kollegor på Stockholms universitet. Därmed får du även möjlighet att arbeta med data relaterat till samhällsviktiga frågor, som klimat och miljö. Forskningen inom detta område omfattar utveckling av mjukvara, algoritmer, teori och analys för att adressera viktiga problem inom oceanografi.

Handledning: Professor Elias Jarlebring föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Tillgång till platformar med världsledande forskare, inom ämnen som e-Science, till exempel SeRC Swedish e-Science research center, Brummer & partner MathDataLab.
 • Tillgång till experter inom programmering och mjukvara för beräkningar, till exempel inom programmeringsspråket Julia

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Examen på avancerad nivå (master) ska vara inom beräkningar eller tillämpad matematik eller närliggande ämnesområden.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Internationell erfarenhet på olika universitet, t.ex. utbytesstudier, undervisning eller forskningsprojekt, kommer betraktas som meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2028-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-1592
Kontakt
 • Elias Jarlebring, eliasj@kth.se
Publicerat 2023-10-05
Sista ansökningsdag 2023-10-26

Tillbaka till lediga jobb