Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Hållfasthetslära

Vi söker en doktorand för projektet 'Modell för att förutsäga kapacitetsförluster i litiumjonbatterimoduler'. Laddning och urladdning av litiumjonbatterier leder till svällning och krympning av elektroderna, vilket orsakar mekanisk nedbrytning och kapacitetsminskning över tid. Detta projekt syftar till att utveckla kopplade termomekaniska och elektrokemiska modeller för att kunna förutsäga hur antalet laddningscykler påverkar kapacitetsförluster.

Modellerna omfattar spänningar, töjningar, svällningsbeteende och kapacitetsförluster på skalor från elektrodskikt till batterimoduler. Både reversibel och irreversibel svällning kommer att modelleras och relateras till batteriets degradering. Modellerna kommer att experimentellt verifieras på laboratorie- och fullständiga batterisystemnivåer. Resultaten kommer att användas för att ge riktlinjer för optimal batteridesign, mekanisk inkapsling och driftsförhållanden för att maximera livslängden.

Projektet genomförs i samarbete med batteritillverkare och fordonsföretag och kommer att leda till en modell integrerad i kommersiell programvara för direkt användning i industrin. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med avdelningen för elektrokemi vid KTH, där vissa modellexperiment kommer att utföras. Det finns också ett nära samarbete med Scania CV AB och Northvolt AB.

Doktorandanställningen avser fyra års heltidsstudier. Anställningstiden kan förlängas upp till ett år beroende på omfattningen av institutionstjänstgöring, främst som assistent i undervisning och laborationer.

Handledning: Professor Artem Kulachenko och professor Peter Gudmunsson (bihandledare) föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor

Samt att du har:

 • Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter
 • Erfarenhet av numeriska metoder såsom finita elementanalys
 • Intresse för tvärvetenskapligt samarbete
 • Potential att utvecklas som övningassistent och laboratorieassistent
 • Programmeringskunskaper i språk som till exempel Python/Matlab/C++/Fortran
 • Starka akademiska meriter inom relevanta områden

Färdigheter inom elektrokemi och AI är kompletterande meriter i utvärderingen.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-1777
Kontakt
 • Artem Kulachenko, artem@kth.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-11-30
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb