Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) bjuder in ansökningar om en heltidsanställning för doktorand i människa-datorinteraktion med inriktning mot digital tillgänglighet. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva forskning och utveckling inom ett EU-projekt (AccessCoVE).  

Projektet AccessCoVE syftar till att skapa yrkesmässig excellens inom området digital tillgänglighet för personer med funktionshinder (inkluderat äldre). Baserat på internationella standarder och pågående policyutveckling inom området digital tillgänglighet kommer vi skapa förutsättningar för att bygga kunskap och förmåga att utbilda, bedöma, certifiera och stödja tillgänglighetsarbete på europeisk nivå med verktyg och curriculum.

Vi bjuder in starkt motiverade kandidater med ett intresse för internationellt samarbete, för att verka för social hållbarhet och motverka diskriminering, för att utveckla nya utbildningar och utbildningsformer, samt för att utveckla digitala system utifrån kvaliteter som användbarhet och tillgänglighet på ett användarcentrerat sätt att samverka i vår forskningsgrupp och att utbilda sig till expert inom digital tillgänglighet.

Studenten förväntas publicera forskningsresultat med öppen tillgång till referentgranskade konferenser och tidskrifter. Doktoranden kommer också att kunna utveckla projektledningsförmåga för internationella projekt.

Forskarutbildningsämne: Människa-datorinteraktion

Handledning: Prof. Jan Gulliksen och Postdoc Ali Mohamed

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • uppvisa erfarenhet av att arbeta med användbarhet och tillgänglighet till digitala system,
 • uppvisa erfarenhet av att arbeta för eller i samverkan med personer med funktionsnedsättning,
 • uppvisa erfarenhet av att arbeta med utbildningsutveckling och
 • visa förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-2850
Kontakt
 • Prof. Jan Gulliksen, gulliksen@kth.se
 • HR Officer Lisa Olsson, rekrytering@eecs.kth.se
 • Postdoc Ali Mohammed, alimoha@kth.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-11-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb