Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Byggvetenskap, med inriktning mot Betongbyggnad.

Till avdelningen för Betongbyggnad vid institutionen för Byggvetenskap söker vi en doktorand till ett projekt med inriktning mot egenskaperna hos sprutbetong. Materialets egenskaper då det används för bergförstärkning och reparationer av befintliga betongkonstruktioner ska studeras. Sprutbetong får andra egenskaper jämfört med motsvarande gjuten betong eftersom materialet appliceras och kompakteras med hjälp av tryckluft istället för att gjutas och vibreras. Vid sprutning tillsätts dessutom accelerator för att erhålla snabbt hårdnande och vidhäftning mot underlaget. Detta sammantaget med ett högre cementinnehåll, mindre ballastfraktioner än hos gjuten betong och att fiberarmering ofta används ger sprutbetong dess unika materialegenskaper.

Målet med projektet är att fastställa hur de egenskaper sprutbetong uppvisar i fältmiljö, till exempel i en tunnel, relaterar till de egenskaper som materialprov uppvisar vid provning i laboratorium. Särskilt fokus läggs på hur fibrer av olika material interagerar med betongen, även i ett långsiktigt perspektiv, vilket undersöks genom provning i fält och laboratorium samt verifieras med numeriska beräkningar. Projektet ska resultera i rekommendationer för hur uthålliga, effektiva och säkra sprutbetongkonstruktioner bör utformas.

Handledning: Professor Anders Ansell och Universitetsadjunkt Andreas Sjölander föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Vi ser gärna också att den sökande har examen som omfattar ämnesområdena betongbyggnad, konstruktionsteknik och strukturmekanik, och med erfarenheter från strukturdynamisk analys och provning och av att använda avancerad finit elementmodellering vid strukturanalys.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänsliga verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-2643
Kontakt
 • Anders Ansell, anders.ansell@byv.kth.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-11-30
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb