Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Du kommer att ingå i forskargruppen för kraftelektronik inom skolan för elektroteknik och datavetenskap. Gruppen forskar inom flera områden, särskilt högeffektelektronik för elnät och krafthalvledare med breda bandgap.

Det traditionella elnätet domineras av passiva komponenter som synkrongeneratorer och transformatorer. Detta fungerade bra med traditionella primära energikällor som kol, gas och kärnkraft, som ansluter till nätet genom dessa stora synkrongeneratorer och kan placeras nära befolkningscentra. Det framtida elnätet kommer att domineras av kraftelektronik. Detta behövs för att i stor skala ansluta förnybara energikällor (t.ex. vind- och solenergi) samt anläggningar för energilagring och kraftöverföring såsom högspänd likström (HVDC). Nätanslutna omvandlare tar över rollen som nätstyrningskomponenter.

En avgörande fråga är då hur man uppnår interoperabilitet mellan omvandlare på alla nivåer, både distribution och transmission. Samspelet mellan teknik, standardisering, verifieringsmetoder och öppenhet kommer att undersökas i projektet. I synnerhet bör de arbetsflöden som ska användas av olika intressenter (utrustningsleverantörer, nätoperatörer, kraftproducenter) för att anpassa och integrera nya tillgångar i ett nät föreslås och undersökas. Framtida flexibilitet med avseende på kommande tekniska lösningar bör eftersträvas.

Du kommer att ingå i ett europeiskt doktorandnätverk som även involverar flera andra ledande universitet och industriella partners. Den doktorandutbildning du kommer att få kommer att förbättras mycket genom att vi kombinerar våra förmågor, jämfört med ett vanligt doktorandprojekt. Det kommer också att ge dig utmärkta möjligheter att bygga ett nätverk för din framtida karriär inom akademin eller industrin.

Forskarutbildningsämne: Elektro - och systemteknik

Handledning: Associate Professor Staffan Norrga

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö. 
 • Delaktighet i en mycket inkluderande och multidisciplinär forskargrupp som gör forskning inom kraftelektronik i världsklass.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå ( 120 för elektro- och systemteknik ),eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och 
 • analysera styr- och skyddssystem för nätanslutna omvandlare

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-2866
Kontakt
 • Associate Professor Staffan Norrga, norrga@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2024-02-28
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb