Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik

Vi söker en högt motiverad doktorand som vill ansluta sig till vårt forskningsteam för att utveckla nyskapande experimentella metoder i syfte att generera snabba kompressions- och expansionsvågor i vätskor. Du kommer att utforska dynamiken, kvaliteten och precisionen i att fokusera sådana vågor, samt de resulterande fenomenen som kavitation. Ditt arbete kommer att bidra med ny förståelse kring material under extremt höga tryck och spänningar.

Förutom att främja forskningen inom stötvågor kommer ditt arbete att ha viktiga tillämpningar inom cellulosabehandling. Du kommer att utforska användningen av kompressions- och spänningspulser för att effektivt sönderdela, homogenisera och fibrillera cellulosa. Projektet erbjuder en unik möjlighet att erhålla expertkunskaper i moderna höghastighetsmättekniker och simuleringar, samtidigt som du bidrar till en mer hållbar produktion av nya nano- och mikrocellulosamaterial.

Den ideala kandidaten är en kreativ person som ser fram emot att bli en självständig forskare och ta på sig en tvärvetenskaplig roll i skärningspunkten mellan strömningsmekanik, fast mekanik och materialvetenskap. Du kommer att ha ett nära samarbete med vårt mångfacetterade och stödjande team från avdelningarna för strömnings- och fast mekanik, och får tillgång till moderna forskningsanläggningar vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan.

Denna doktorandtjänst finansieras av det prestigefyllda ERC-anslaget och omfattar fyra års heltidsforskning. Tjänsten kan förlängas med upp till ett år, beroende på avdelningsuppgifter som undervisning och laboratorieassistentarbete.

Handledning: Universitetslektor Michael Liverts och professor Artem Kulachenko föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

 Samt att du har:

 • Egen initiativförmåga och självmotivation i ditt arbete
 • Entusiasm för att utveckla innovativa experimentella tekniker
 • Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter
 • Intresse för tvärvetenskaplig samverkan mellan mekanik och materialvetenskap
 • Stark akademisk bakgrund inom maskinteknik, fysik eller liknande områden
 • Kreativitet och problemlösningsförmåga
 • Potential att utveckla färdigheter i undervisning och laboratorieassistentarbete 

Förståelse för metoder i cellulosabehandling och färdigheter i numeriska metoder relevanta för strömningsmekanik är meriterande i utvärderingen.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-1792
Kontakt
 • Michael Liverts, liverts@kth.se
 • Artem Kulachenko, artem@kth.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-12-15

Tillbaka till lediga jobb