Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik

Projektet syftar till att utveckla robusta, pålitliga och effektiva tekniker för att generera extrema förhållanden i vätskor. Genom att utveckla en experimentell anläggning baserad på elektriskt inducerad trådexplosion ska höga tryck inom området GPas genereras i vätskor med begränsade resurser som är tillgängliga i den dagliga forskningsmiljön. En unik integration av metoder och resurser inom högspänningsingenjörskap och tillämpningar inom plasmafysik kommer att tillämpas på klassiska problem inom kompressibel fluidmekanik. Projektet undersöker genom experiment, beräkningar och teori de viktigaste fysikaliska egenskaperna hos imploderande stötvågor i vätskor, erbjuder metoder för att förbättra effektiviteten av energikoncentrationen och studerar ämnets beteende vid sådana extrema tillstånd.

Naturfallet av denna studie är mångvetenskaplig, men huvudsakligen kommer den att utföras vid Fluidmekanikavdelningen inom KTH:s institution för teknisk mekanik. Projektet är en del av det ERC-finansierade projektet DYNPRESS.

Anställningen avser fyra års heltidsstudier. Den kan förlängas upp till ett år, beroende på omfattningen av avdelningssysslor, främst som lärar- och laboratorieassistent.

Handledning: Universitetslektor Michael Liverts och professor Nicholas Apazidis föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi söker framstående kandidater med masters eller civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, strömningsmekanik eller motsvarade ämnesområde. Ett område med specialisering inom ett område som är närbesläktat med projektets beskrivning ses som en fördel. Vi är speciellt intresserade av kandidater med god bakgrund inom experiment. Goda kunskaper engelska i tal och skrift krävs för att kunna kommunicera, publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt presentera föredrag på internationella konferenser.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-1793
Kontakt
 • Michael Liverts, liverts@kth.se
 • Nicholas Apazidis, nap@mech.kth.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-12-08
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb