Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Forskningsämnet handlar om datadriven forskning inom proteinbaserad precisionsmedicin och utveckling av diagnostiska beräkningsverktyg. Doktoranden kommer att använda datadrivna metoder för att integrera molekylärbiologiska och klinisk data för att underlätta transnationell forskning med vikt på diagnostiska tillämpningar.

Forskningsområdet syftar till att förbättra molekylär diagnostik genom att använda tekniker som proteomik eller transkriptomik, samt att utveckla verktyg för att diagnostisera sjukdomar baserat på proteinnivåer. Huvuduppgiften är att utföra proteinbaserad forskning inom projekt inom området för life science på SciLifeLab. Det primära målet för doktoranden är att utforska proteinnivåer, utveckla AI-modeller eller andra maskininlärningsmodeller som förbättrar hur vi kvantifierar proteiner. Positionen inkluderar även undervisning och andra uppgifter inom avdelningen kan förekomma i form av institutionstjänstgöring.

Handledning: Fredrik Edfors föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det är viktigt att du har gedigna programmeringsfärdigheter för hantering av biologisk dataanalys  stor skala. Det är därför viktigt att du:

 • har erfarenhet av R/python-paket för differentialexpressionsanalyser och maskininlärning
 • erfarenhet av användning av objektorienterad programmering inom biologisk dataanalys
 • erfarenhet av användning av versionshanteringssystem som Git, repositories som GitHub/GitLab
 • förståelse för molekylärbiologi, genomik och proteomik, särskilt i sammanhang med mänskliga sjukdomar
 • har dokumenterad erfarenhet av analys av data från sekvenseringsmetoder och plasmaproteomik
 • är bekant med Human Protein Atlas eller liknande storskaliga biologiska dataprojekt.
 • erfarenhet av att utforma, genomföra och analysera experimentell forskning
 • har förmåga att formulera forskningsfrågor och hypoteser inom området precisionmedicin och diagnostik

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt
 • kunna samarbeta med andra
 • ha ett professionellt förhållningssätt 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • arbeta inom tvärvetenskapliga team och med externa samarbetspartners
 • hålla sig uppdaterad om de senaste framstegen inom maskininlärning, AI och bioinformatikmetodik

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2023-2113
Kontakt
 • Fredrik Edfors, fredrik.edfors@scilifelab.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-11-20

Tillbaka till lediga jobb