Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

I dennna 6-åriga SciLifeLab fellow-tjänst ingår ett generöst startpaket på 18 MSEK, idealiskt för att bygga en oberoende forskargrupp. Värdinstitutionen, Institutionen för genteknologi, är KTH:s främsta forskningsmiljö enligt de senaste årens bibliometri, med banbrytande forskning inom livsvetenskaperna och omfattande nationella och internationella samarbeten. Den biträdande lektorn blir en nyckelspelare i denna dynamiska forskningsmiljö belägen vid SciLifeLab i Solna, i direkt anslutning till NGI Stockholm.

Ämnesområde

Beräkningsbiologi med inriktning mot maskininlärning för multimodala molekylärbiologiska data.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar utveckling och användning av maskininlärning för dataanalys, matematisk modellering, statistik och beräkningssimulering av molekylärbiologiska data. Ämnet syftar specifikt till att utveckla och tillämpa maskininlärnings-baserade metoder för multimodala analyser och integrering av molekylärbiologiska data, framförallt omicsdata (bulk- och enkelcellsdata och rumsligt upplösta data), men även bilddata, fenotypdata, eller epigenetiska data.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att skapa en forskningsverksamhet inom ämnesområdet, främst för utveckling av ny metodik för beräkningsbiologiska tillämpningar för integrering av multimodala molekylärbiologiska data från olika typer av teknologiplattformar. I detta ingår att kombinera och integrera experimentella data härrörande från olika teknologiplattformar samt att utveckla nya experimentella tekniker för framtagandet av omikdata. I arbetsuppgifterna ingår undervisning och program- och kursutveckling inom bioinformatik, datavisualisering, maskininlärning, biologisk statistik samt modellering.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
  • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • samarbetsförmåga.
  • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedöms motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
  • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.
  • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer bestämmelser enligt 1.2.4 i KTHs Anställningsordning tillämpas. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2023-0133
Kontakt
  • Peter Savolainen, Head of Dep., +4687909865
Publicerat 2024-03-05
Sista ansökningsdag 2024-04-10

Tillbaka till lediga jobb