Kungliga Tekniska högskolan, EECS

Projektbeskrivning

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning bor i bostadsföreningar som regelbundet förlorar cirka 25% av sin energi och pengar på byggnadsineffektivitet. Eftersom dessa byggnader har behov av att genomföra energieffektiviseringsprojekt, men saknar resurser och kompetens som kommersiella bostadsbolag har, finns det ett akut behov av att tillhandahålla professionell rådgivning till bostadsföreningar för att säkerställa att Sverige och Stockholm ska kunna uppfylla sina klimatmål, och att dessa byggnader ska vara i enlighet med den kommande europeiska energieffektivitetsdirektivet.

Denna position föreslås inom DigiCityClimate-projektet Projektet syftar till att bygga en chatbot för medborgare, staden Stockholm och forskare att interagera och komma åt data för att driva klimatåtgärder och uppfylla Stockholms stads klimatplan. Bland annat kommer den här plattformen att tillhandahålla en AI-driven energirådgivningsresurs för att stödja medborgare att vidta klimatåtgärder genom smarta energieinvesteringar.

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Handledning: Universitetslektor Anne Håkansson med bihandledning av Oleksii Pasichnyi och Hossein Shahrokni. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • kunna uppvisa Kompetens i programmeringsspråk som vanligtvis används inom AI/ML (t.ex. Python, Java, R) och typiska maskininlärningsramverk och bibliotek (t.ex. TensorFlow, PyTorch)
 • ha kännedom om naturliga språkhantering (NLP) och chattbot-utvecklingsplattformar
 • uppvisa starka kommunikativa färdigheter, både muntliga och skriftliga,
 • kunna hitta kreativa och innovativa lösningar på utmaningar samt 
 • kunna analysera och arbeta med komplexa frågor. 

Kandidaten bör ha en MSc i datavetenskap, data science, artificiell intelligens eller liknande. Kunskap i svenska ses som meriterande. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licenciat

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0261
Kontakt
 • Universitetslektor Anne Håkansson, annehak@kth.se
 • Dr Oleksii Pasichnyi, oleksi@kth.se
 • Dr Hossein Shahrokni, hosseins@kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-03-08
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb