Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Projektbeskrivning

Vi söker en doktorand för att arbeta på ett projekt om AI-baserade sidokanalsattacker och motåtgärder för autonoma system, finansierat av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

För närvarande finns det inga metoder för att säkerställa motståndskraft mot sidokanalsattacker för autonoma systemets fysiska implementationer. Detta projekt syftar till att adressera detta viktiga öppna problem. Vi avser att beakta påverkan av sidokanalsattacker på säkerheten hos autonoma system både destruktivt (genom att utforma nya typer av attacker) och konstruktivt (genom att utveckla motåtgärder). Vi kommer att fokusera på nya typer av sidokanalsattacker, inklusive fjärrattacker.

Doktoranden förväntas undersöka användningen av avancerade maskininlärningstekniker för att extrahera hemlig information från fysiska implementationer av autonoma system med hjälp av läckage från olika sidokanaler. Den förvärvade kunskapen kommer att användas för att utveckla nya metoder för sårbarhetsbedömning och utforma motåtgärder mot sidokanalsattacker, tillsammans med stödjande verktyg.

Arbetet kommer att utföras i hårdvarusäkerhetsgrupp vid KTH, som för närvarande inkluderar fem doktorander och en postdoktorand.

Forskarutbildningsämne: Information and Communication Technology

Handledning: Prof. Elena Dubrova och Prof. Carl-Mikael Zetterling

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande som har en kurs i hårdvarusäkerhet som en del av sin akademiska läroplan kommer att prioriteras.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidaten ska ha expertis i sidokanalattacker, i synnerhet kraft- och elektromagnetisk analys, och praktiska färdigheter inom maskininlärning inklusive kunskap om viktiga verktyg och plattformar som TensorFlow, etc.

Publicerade artiklar i topprankade hårdvarusäkerhetstidskrifter, konferenser eller workshops kommer att ses som starkt meriterande. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska inehålla: 

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0278
Kontakt
 • HR Viktor Söderlund, rekrytering@eecs.kth.se
 • Prof. Elena Dubrova, dubrova@kth.se
 • Prof. Carl-Mikael Zetterling, bellman@kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-03-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb