Kungliga Tekniska högskolan, EECS

Projektbeskrivning

Projektet ”Icke-verbal kommunikation av osynlig information: nya metoder för att kommunicera komplex och otillgänglig information genom ljud”, finansierat av Vetenskapsrådet, söker en doktorand.

Syftet med detta projekt är att öka medvetenheten om och förståelsen för den osynliga digitala värld som omger användare av digitala enheter/applikationer, särskilt de som använder stora mängder data. Huvudsyftet är att etablera nya metoder som utnyttjar ljud som primär kommunikationskanal för att möjliggöra kommunikation av komplex och svårtillgänglig information. Forskningen hör till områdena kodanalys, datasonifiering, interaktiv sonifiering, multisensoriell perception, ljuddesign och icke-verbal kommunikation.

Projektet har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i skärningspunkten mellan datavetenskap, ljuddesign och konst.

Doktoranden kommer att arbeta på både Kungliga Tekniska Högskolan och Kungliga Musikhögskolan med tillgång till båda institutioners lokaler och teknik samt ingå i KTH NAVET Centrum för forskning inom konst, teknik och design (http://kth.se/navet).

Forskarutbildningsämne: Medieteknik med inriktning Musik- och ljudbehandling 

Handledning: Prof. Roberto Bresin (KTH) och bi-handledare Prof. Henrik Frisk (KMH)

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Masterexamen med inriktning mot musik- och ljudbehandling, människa-datorinteraktion, fysik, industridesign, datavetenskap, maskininlärning eller robotik, samt studier/utbildning inom musik eller ljuddesign ses som meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0289
Kontakt
 • Prof. Roberto Bresin, roberto@kth.se
 • Prof. Henrik Frisk, henrik.frisk@kmh.se
 • HR Viktor Söderlund, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-03-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb