Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik

Målet med forskningsprojektet är att utveckla system och metoder för ultraljudsbaserad fokusering av kristallproteiner som kan integreras inom existerande injiceringsmetodik för seriell kristallografi. Arbetet inkluderar följande ansvarsområden: Utveckling av mikrofluidik-chip, ultraljudsgivare, ultraljudscell, flödesregleringssystem, och integrering av denna hårdvara med befintliga 3D-printade munstycken för seriell kristallografi samt med befintliga mikroskopisystem för 2D-avbildning av proteinkristaller. Arbetet involverar även deltagande i kristallografiexperiment vid strålrör på storskalig infrastruktur (synkrotron och frielektronlaser), vilket kräver så väl förberedelser av kristaller som efterföljande analys av data. Arbetet kommer utföras på avdelningen för Biomedicinsk fysik och röntgenfysik (AlbaNova Universitetscenter), men i samarbete med avdelningen för Biofysik (Science for Life Laboratory), bägge tillhörande institutionen för Tillämpad fysik, KTH. Arbetet kräver även regelbundna resor till storskalig infrastruktur och samarbetspartners i Lund och Hamburg. Vi söker en doktorand som kan jobba långsiktigt med forskningsprojektet och aktivt upprätthålla samarbetena med MAX IV (Lund) och CFEL (Hamburg). En lämplig bakgrund är en masterexamen med experimentellt arbete i tillämpad fysik, biofysik, mikrosystemteknik, eller liknande relaterat fält. Tjänsten är fullfinansierad i 4 år av VR RÅC.

Handledning: Jonas Sellberg (huvudhandledare), Martin Viklund (bihandledare) och Björn Hammarström (bihandledare) föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Internationella samarbetspartners med regelbundna arbetsresor till Lund och Hamburg.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • utfört experimentellt arbete i tillämpad fysik, biofysik, mikrosystemteknik, eller liknande relaterat fält.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0134
Kontakt
 • Jonas Sellberg, jonassel@kth.se
 • Martin Viklund, bmw@kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-03-07
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb