Kungliga Tekniska högskolan, EECS

Projektbeskrivning

Autonoma transporter innebär en mängd utmaningar för interaktionen mellan människa och maskin, både ur passagerarnas, fotgängarnas och vagnparksförvaltarnas perspektiv. Detta doktorandprojekt kommer att utvecklas inom det framväxande området för människa-AI-interaktion där det finns en mängd utmaningar som uppstår från de mycket teoretiska grunderna för människa-datorinteraktion respektive AI. Tjänsten finansieras av det mycket framgångsrika initiativet "StandUp for Energy", en tvärvetenskaplig miljö där vi på Human-Centred Technologies fokuserar på användargränssnitt för elfordon, som vi förväntar oss kommer att vara helt autonoma på medellång sikt.

Möjliga forskningsämnen inkluderar, men är inte begränsade till: interaktion mellan oskyddade trafikanter och autonoma elfordon, externa människa-maskin-gränssnitt för autonoma fordon, kontrolltornsoperatörsgränssnitt för flottor av autonoma fordon, interaktion mellan förare av icke-autonoma fordon av alla slag och autonoma fordon, etc.

Forskarutbildningsämne: Människa-dator interaktion

Handledning: Prof. Cristian Bogdan och bi-handledare Assistant Prof. Andrii Matviienko

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Människocentrerad teknik/medieteknik och interaktionsdesign vid KTH är en av de banbrytande avdelningarna inom områdena HCI och CSCW, och bland grundarna av deltagande design i den skandinaviska traditionen och på senare tid soma design. Vår avdelning har en levande multidisciplinär miljö, med team som Interaction Design, Sustainability, Sound and Music Computing, etc.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms på förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och
 • kunna uppvisa goda programmeringskunskaper.

Kandidaten bör ha en stark teknisk kunskap om människa-datorinteraktion och maskininlärning/artificiell intelligens.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0316
Kontakt
 • Prof. Cristian M Bogdan, cristi@kth.se
 • Assistant Prof. Andrii Matviienko, andriim@kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-02-29
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb