Kungliga Tekniska högskolan, EECS

Projektbeskrivning

Integrerade fotoniska kretsar för sensorer och kommunikation.

Integrerad fotonik utvecklas med stormsteg. Fotonik byggd i kisel tillför prestanda och skalbarhet, men den begränsade integrationsnivån som hittills uppnåtts är långt ifrån den fulla potentialen. En flaskhals är den stora effektförbrukningen hos de aktiva komponenterna. Genom att nyttja mekanik på nanoskala utvecklar vi komponenter som tillför nya funktioner och minskar effektförbrukning i integrerade fotoniska kretsar.

Experimentellt arbete kommer att bedrivas i KTH:s renrum i Stockholm (Kista och Alba Nova) och i karakteriseringslabb på KTH Campus. Projektet engagerar flera doktorander vid avdelningen och bedrivs i nära samarbete med högprofilerade industripartner och andra forskargrupper inom och utanför KTH.

Finansiering kommer från EU’s Horizion Europe program.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Prof. Kristinn B. Gylfason och bi-handledare Prof. Frank Niklaus

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Institutionen för mikro- och nanosystem är en ledande forskargrupp inom mikro- och nanoteknik och som doktorand ingår du i en tvärvetenskaplig forskargrupp som består av > 40 medlemmar med olika yrkesmässiga och kulturella bakgrunder.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,( 120p för elektro- och systemteknik ) eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den framgångsrika sökanden förväntas ha en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, elektroteknik, fotonik, materialvetenskap, maskinteknik, eller motsvarande examen från ett etablerat universitet. En specialisering inom mikro- och nanosystem eller fotonik är en tillgång.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval  bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi letar efter en starkt motiverad person med utmärkt akademisk meritlista. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0335
Kontakt
 • Kristinn Björgvin Gylfason, gylfason@kth.se
 • HR Viktor Söderlund, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-02-23

Tillbaka till lediga jobb