Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Projektbeskrivning

Välkommen att delta i detta kollaborativa och interdisciplinära PhD projekt. Specifikt är syftet att bygga biofysikaliskt detaljerade in silico modeller av basala ganglierna, och här är interaktionen mellan de tre forskargrupperna viktig. Den fortsatta utvecklingen av mjukvara för byggandet av modellerna och modellanalys sker i samarbete med KTH, medan tolkning och analys av biologiska data sker i interaktion med KI.

KTH och KI-grupperna som är involverade I detta PhD projekt har tillsammans över åren utvecklat ny kunskap om basala ganglierna genom både in vitro och in vivo experiment, såväl som genom att använda modellering och simulering för att integrera och tolka experimentella data och i sin tur generera nya hypotheser och prediktioner. Över de sista åren har samarbetet lett till ett ramverk för fullskaliga simuleringar av basala gangliernas olika delstrukturer.

Forskarutbildningsämne: Medicinsk Teknik, med applikationer inom beräkningsneurobiologi

Handledning: Prof Jeanette Hellgren Kotaleski, KTH; samt Prof Gilad Silberberg och Prof Sten Grillner, KI.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den sökanden skall ha en bakgrund inom medicin, medicinsk vetenskap, datavetenskap, beräkningsbiologi, eller liknande. Det är önskvärt att ha dokumenterad forskningserfarenhet från en multidisciplinär miljö, och även ha erfarenhet av beräknings(neuro)biologi samt kunskap inom programmering och statistik, specifikt vad gäller det som är relevant för att kunna bygga och simulera biofysikaliskt detaljerade modeller av basala ganglierna.

Eftersom detta projekt, där man försöker bättre förstå basala ganglierna, är direkt relevant för att bättre förstå t.ex. schizofreni och Parkinsons sjukdom, kommer även intresse för kliniska frågeställningar att vägas in.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0341
Kontakt
 • Prof. Jeanette Hellgren Kotaleski, KTH, jeanette@kth.se
 • Prof. Gilad Silberberg, KI, gilad.silberberg@ki.se
 • Prof. Sten Grillner, KI, sten.grillner@ki.se
 • Patrick Sjöstedt (HR), KTH, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-02-28

Tillbaka till lediga jobb