Kungliga Tekniska högskolan, EECS

Projektbeskrivning

Utöver att elproduktionen från vind och sol förväntas öka kraftigt i Sverige under de närmaste decennierna kommer även användningen av batterier, vätgas och elfordon öka kraftigt vilket tillsammans med digitaliseringen av mät- och styrsystem ger nya möjligheter att balansera elsystemet. I ett kraftsystem hålls en kontinuerlig balans mellan produktion och konsumtion, i det nordiska kraftsystemet hanteras detta i dagsläget huvudsakligen med vattenkraft. Med stora mängder vind- och solkraft, blir det en utmaning att upprätthålla denna balans. Hela systemet blir mer volatilt med helt olika förutsättningar beroende på driftsituation. Även i detta framtida system måste den kontinuerliga balansen upprätthållas. Syftet med detta projekt är att studera hur balanseringen, under de nya förutsättningarna, kan ske så rationellt som möjligt gällande såväl tekniskt som val av lämpliga ekonomiska styrsignaler. Den faktiska lösningen kommer variera mellan olika timmar i ett framtida system. Projektet är en del av större nationellt forskningsprojekt, med många samarbetspartners.

Handledning: Pros. Lennart Söder och Prof. Lars Nordström vid avdelningen för Elkraftteknik.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Doktorandprogrammet i elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, matematik, energisystem, reglerteknik, teknisk fysik, beräkningsvetenskap eller motsvarande. 

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och 
 • kunna uppvisa goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
  Detta är nödvändigt för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0343
Kontakt
 • Professor Lennart Söder, lsod@kth.se
 • Patrick Sjöstedt HR, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-02-29
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb