Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Projektbeskrivning

Vi letar efter högkvalificerade och motiverade individer att genomgå en doktorsexamen inom datavetenskap. Doktorskandidaterna kommer att gå med i ett forskarteam på KTH under ledning av professor Aristides Gionis. Forskningsteamet fokuserar på att utveckla nya metoder för att utvinna kunskap från data, modellera stora komplexa system och utforska nya tillämpningsområden inom data-analys. Områden av intresse inkluderar men är inte begränsat till modeller och algoritmer för kunskapsupptäckt, nya algoritmiska och statistiska tekniker för hantering av stora datamängder, optimering för maskininlärning, analys av information och sociala nätverk, opartiskhet, tillräknelighet, och transparens i inlärningssystem.

De annonserade positionerna finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största individuella forskningsprogram någonsin, ett omfattande nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet tar upp forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin omgivning genom sensorer, information och kunskap, och bildar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system, och mjukvara, till gagn för svensk industri.

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Prof. Aristides Gionis

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå inom datavetenskap eller relaterat område, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • uppvisa god kommunikationsförmåga, 
 • uppvisa goda kunskaper i engelska, tal och skrift, 
 • uppvisa goda implementeringsfärdigheter samt
 • erfarenhet av att hantera storskalig data.

Sökande bör ha avslutat eller förväntas fullfölja en magisterexamen och har en stark bakgrund inom algoritmisk design, data mining, maskininlärning och kombinatorisk optimering.

Doktorander förväntas kunna publicera högkvalitativa artiklar och utveckla forskningsprototyper.

Sökande ska kunna ange starka akademiska referenser.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0347
Kontakt
 • Prof. Aristides Gionis, argioni@kth.se
 • Patrick Sjöstedt (HR), rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-02-29
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb