Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Energi- och miljösystem, energiteknik

För att minska koldioxidutsläppen från industrisektorn krävs kostnadseffektiva lösningar som integrerar förnybara energikällor och energilagring. Dessutom kännetecknas de flesta av industrierna för att ha stora och varierande värmebehov i sina produktionsprocesser, och därför är optimerade termiska processer och teknologier avgörande för deras avkolning, inklusive till exempel värmepumpar, elektriska värmare, värmeenergilagring och värmeväxlare. Det nuvarande doktorandarbetet kommer att fokusera på designoptimering, prototyper och testning av nya termiska teknologier, och mer specifikt i avancerade kompakta och högpresterande värmeväxlare. Tillverkningsbarhet, skalbarhet, cirkularitet, tillförlitlighet, servicebarhet, sömlös integration och kostnader ska omfattas av konstruktionen av dessa optimala nya värmeväxlare. Därvid kommer undersökningar att överväga användningen av additiv tillverkning och val av bästa material även beroende på processkraven i termer av tryck, temperaturer och termiska vätskor. Doktoranden kommer att arbeta i internationella projekt i nära samarbete med industriella partners t.ex. leverantörer av värmepumpning, värmeenergilagring och elvärmare. Studenten ska ha en gedigen bakgrund och intresse för värmeöverföring och termodynamik, samt dra nytta av tidigare erfarenhet av beräkningsvätskedynamik och finita elementmetoder.

Handledning: Dr. Rafael Guedez, Dr. Jens Fridh, och Dr. Silvia Trevisan föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Genomförda kurser eller kursmoduler i teknisk termodynamik, värmeöverföring och numeriska metoder (CFD och/eller FEM) krävs, och måste demonstreras via individuella projekt- och/eller MSc-uppsatsrapporter. Specifika kunskaper inom termisk energilagring och värmepumpar är meriterande.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2024-0397
Kontakt
 • Rafael Eduardo Guedez Mata, regm@kth.se
Publicerat 2024-03-07
Sista ansökningsdag 2024-04-04

Tillbaka till lediga jobb