Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Arbetsuppgifter

Forskning kring att bygga motståndskraftiga landskap för att skydda samhället och minimera konsekvenserna av översvämningar och torka har traditionellt fokuserat på antingen översvämning eller torka. Det är dock mycket viktigt att utvärdera samtidigt förekommande naturkatastrofer som sammanlänkade händelser, eftersom dessa kan eskalera måttliga händelser till katastrofala katastrofer. Även om åtgärder för att minska dessa faror främst har testats och tillämpats på lokal nivå, är ett effektivt genomförande sannolikt mer effektivt när det görs i större skala, t.ex. regionalt. När åtgärder anpassas till lokala förhållanden som klimat och markanvändning (t.ex. stadsmiljö och jordbruk) har naturbaserade lösningar (NBS) stor potential för att mildra risken för översvämningar och torka.

Forskningen innebär att utforma och utvärdera anpassningsscenarier för olika landskap i samarbete med lokala intressenter från flera platser i Europa. Detta arbete kommer att vara en del av ett större projekt som involverar ett team av internationella forskare. Postdoktorn kommer att arbeta med ett stödverktyg för fysisk planering som, tillsammans med frågeformulär och workshops med lokala intressenter, kommer att visa upp de genomförbara anpassningsscenarier som kandidaten kommer utveckla och som är skräddarsydda för varje studieregion. Dessa scenarier kan sedan användas för att hjälpa planerare och andra intressenter att minska risken för översvämningar och torka.

Postdoktorn förväntas producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar som är lämpliga för publicering i högprofilerade tidskrifter och presentation vid nationella och internationella konferenser, samt bidra till externa bidragsförslag.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
 • Professionell utveckling genom deltagande i flera pågående forskningsprojekt och framtida stipendieansökningar, handledning av MSc och doktorander samt samarbete med ett omfattande nätverk av mentorer
 • En trygg och inkluderande arbetsmiljö och forskargrupp
 • Möjligheten att driva kreativa forskningsidéer och vägar för att nå de övergripande målen 

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökanden måste: 

 • visa en stark bakgrund inom beräkningsmetoder, inklusive användning av hydrologiska modelleringsresultat, GIS, scenarieutveckling och arbete med webbaserade planeringsstödverktyg.
 • visa en publikationshistorik som visar förmåga att genomföra och publicera relevanta hydroklimatförändringar och NBS-forskning
 • besitta utmärkta skriftliga och verbala kommunikationsförmågor i engelska eftersom det är väsentligt för det dagliga arbetet;
 • ha förmåga att representera forskningsgruppen internt och externt, bland annat vid nationella och internationella konferenser och workshops.

Meriterande

 • Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
 • Erfarenhet av storskalig multifaktoranalys, såsom hur samband mellan hydrologi, klimatförändringar och socioekonomiska faktorer påverkar regionala utfall och möjligheten till genomförande hos utvärderade åtgärder.
 • Erfarenhet av att arbeta med lokala intressenter och modellering av olika NBS-åtgärder.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, självständighet samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 1. Kort redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (max 1 sida).
 2. CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap (max 4 sidor).
 3. Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk.
 4. Av största vikt för denna tjänst är att skriva en forskningsansökan (minst 4 sidor) som beskriver:

Hur kan naturbaserade lösningar hjälpa till att mildra effekterna av naturkatastrofer, såsom översvämningar och torka, i olika landskap? Vilka naturbaserade lösningar kan effektivt minska effekterna av naturkatastrofer och implementeras i större skala? Hur kan anpassningsscenarier utformas och utvärderas för att minska effekterna av naturkatastrofer och stötta regional planering?

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 juli 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2024-0753
Kontakt
 • Zahra Kalantari, zahrak@kth.se
Publicerat 2024-03-21
Sista ansökningsdag 2024-04-05

Tillbaka till lediga jobb