Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Ämnesområde

Företagsekonomi med inriktning mot kundrelationer inom samhällsbyggnad.

Ämnesbeskrivning

Inom företagsekonomi studeras privata och offentliga företags och organisationers förutsättningar, verksamheter och samverkan med olika intressenter i samhället. Det innefattar studier i marknadsföring, entreprenörskap, organisation och ledarskap, finansiering- och investering samt redovisning och ekonomistyrning. Ämnesområdet fokuserar på kundrelationer inom samhällsbyggnad med tillämpning inom fastighet och finans. I detta ingår ett tydligt hållbarhetsperspektiv inom såväl forskning som utbildning.

Arbetsuppgifter

Lektorn förväntas bygga upp en självständig forskningsverksamhet med ett tydligt inslag av samarbete med samhällsaktörer. Detta inkluderar att söka externa forskningsmedel samt handleda doktorander och postdoktorer. Undervisning innefattar även handledning av examensarbeten och medverkan i avdelningens kurser inom ämnesområdet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

I arbetsuppgifterna ingår också att aktivt delta i eventuella fakultetsuppdrag på KTH, potentiellt även med ansvars- och ledningsuppdrag, och att bidra till den akademiska miljön.

Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
  • förmågan att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och ha verkat för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.
  • samarbetsförmåga. 

Det är även av betydelse att den sökande har

  • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Om anställningen är placerad i säkerhetsklass, krävs en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) för att bli behörig. Information om tjänsten är placerad i säkerhetsklass ges i samband med rekryteringsprocessen.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2024-0040
Kontakt
  • Fanny Isberg, HR-handläggare, fannyis@kth.se,+4687906000
  • Björn Berggren, Skolchef, bjorn.berggren@abe.kth.se,08-7908658
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-08-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb