Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik

Vi söker en doktorand inom händelsebaserad molekylär medicinsk avbildning. Framsteg i utvecklingen av sensorer och elektronik har möjliggjort nya koncept för molekylär avbildning med potentiellt högre effektivitet samt förbättrad upplösning jämfört med nuvarande utrustning. Vi behöver nu utveckla bildrekonstruktionsalgoritmer och matematiska modeller för bildkvalitet för att kunna jämföra olika koncept i datorsimuleringar. Resultaten kommer att användas för design de första prototyperna, som kommer att utvärderas i egna experimentuppställningar och vid synkrotronkällor. Ett framgångsrikt resultat av forskningen kan ha långtgående positiva effekter på molekylär avbildning både kliniskt för att hjälpa forskning för att ta fram nya läkemedel. Se vår hemsida.

Handledning: Professor Mats Danielsson och biträdande lektor Mats Persson föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet Fysik krävs att den sökande har godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i ämnet Fysik eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Ytterligare meriterande kunskaper, färdigheter och egenskaper inkluderar:

 • Goda akademiska meriter i fysik och matematik
 • Erfarenhet av fysikalisk modellering med datorsimuleringar.
 • Erfarenhet av forskning inom bildrekonstruktion och/eller bildkvalitetsutvärdering inom medicinsk bildvetenskap
 • Goda färdigheter inom numerisk programmering
 • God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0849
Kontakt
 • Professor Mats Danielsson, md@mi.physics.kth.se
 • Professor Mattias Blennow, programansvarig Fysik, emb@kth.se
 • Professor Pär Olsson, prefekt Fysik , polsson@kth.se
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb