Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Vi söker en motiverad doktorand till WASP WARA Media and Language-projektet "BELLA: Building Expressive Language for Likeable Agents" vid Kungliga Tekniska Högskolans institutionen för intelligenta system, avdelningen för tal, musik och hörsel (TMH).

Detta projekt syftar till att förbättra interaktionen mellan människa och robot (HRI) genom förkroppsligad AI genom att integrera multimodala sociala signaler och uppgiftsrelaterade handlingar i stora språkmodeller, vilket möjliggör mer naturlig och människoliknande kommunikation. Även om stora språkmodeller har utvecklat AI avsevärt, saknar nuvarande system förmågan att förstå och generera viktiga sociala signaler som känslomässiga uttryck, gester och blickriktning, samt förmågan att integrera uppgiftsspecifika beteenden. Detta projekt syftar till att överbrygga dessa klyftor.

Huvudmål:

 1. Integrera multimodal perception: Utveckla metoder för att integrera förkroppsligade och uppgiftsspecifika taggar i stora språkmodeller.
 2. Generera multimodala utdata: Träna modeller att producera relevanta verbala svar, icke-verbala beteenden och uppgiftsrelaterade handlingar.
 3. Omfattande utvärdering: Utveckla nya mått för att bedöma integrerade modeller i HRI-scenarier.

Det svenska AI-programmet WASP finansierar detta projekt. WASPs forskarskola främjar ett starkt tvärvetenskapligt, internationellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri genom forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare.

Handledning: Researcher, André Pereira

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidaten ska ha en stark bakgrund inom AI, maskininlärning eller ett relaterat område, med erfarenhet av naturlig språkbehandling (NLP) eller multimodal maskininlärning (MML) som en fördel. Passion för social robotik är meriterande. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Om anställningen är placerad i säkerhetsklass, krävs en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) för att bli behörig. Information om tjänsten är placerad i säkerhetsklass ges i samband med rekryteringsprocessen.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-1779
Kontakt
 • Reseacher André Tiago Abelho Pereira, atap@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb