Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Arbetsuppgifter

Porösa lättviktsmaterial är nyckelstrukturer som används idag i vätskeabsorption och växthusgaser, som traditionellt förlitar sig på petroleumbaserad plast eller energiintensiva produktionsmetoder. Bland de olika miljöpåverkan som idag orsakas av användningen av petroleumbaserad plast i dessa applikationer är det värt att nämna den enorma mängt av mikroplaster när produkterna bryts ned i naturen och till och med frigör giftiga molekyler som PFAS. För att uppfylla en cirkulär bioekonomi, måste nya material förlita sig på användning av förnybara resurser, industriellt skalbara tekniker och säkra produkter för natur och människor (omfattningen av detta projekt).

Den utvalda postdoc kommer att arbeta i två år som en del av ett EU-projekt (M.era-net – POR-BioSORB), ett samarbete mellan europeiska universitet, små och medelstora företag och forskningsinstitut som representerar tre länder (Sverige, Spanien och Turkiet). Konsortiets huvudmål är att utforska om kostnadseffektiva biopolymerer
extraherad med grön teknologi från biomassa kan användas för att utveckla formuleringar med skräddarsydd porositet för vätske- och gasab(d)sorbenter. Arbetet inkluderar även att förstå hur interaktionen mellan de olika biopolymererna och tillsatser additiver korrelerar med bearbetningsparametrarna och 3D-mikro/makrostrukturen hos materialen. Vidare kommer postdoc vara involverad i att handleda master- och kandidatstudenter inom projektet, presentera sina arbeten på internationella konferenser och ge workshops som syftar till att sprida resultat i det allmänna samhället.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
 • Arbete i Stockholm med närhet till naturen.
 • Deltagande i ett tvärvetenskapligt projekt mellan 3 länder, universitet och forskningsinstitut och små och medelstora företager.

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
 • Doktor examen inom områden relaterade till polymerteknologi, polymerbearbetning, polymerkemi eller liknande. 
 • Goda vetenskapliga färdigheter och tidigare experimentell erfarenhet av biobaserade porösa material och/eller termomekanisk bearbetning av polymerer (exempelvis en vetenskaplig publikation inom refererade expertområden).
 • Du har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Visad erfarenhet av att samarbeta på ett transdisciplinärt sätt, individuellt och i team.

Meriterande

 • Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
 • Expertis inom termomekanisk bearbetning av polymerer, speciellt biopolymerer.
 • Expertis inom återanvändning av biomassa till funktionella material såsom vätskeabsorbenter och gasinkapslings-/saneringssubstrat.
 • Expertis inom tillverkning av porösa material och deras respektive karakterisering.
 • Erfarenhet av att handleda kandidat- och masterstudenter.
 • Erfarenhet av undervisningsrelaterad verksamhet på forskar- och grundnivå.
 • Kunskaper om karakteriseringstekniker för porösa material, såsom elektronmikroskopi.

Som person har du samarbetsförmåga men är också självständig. Du har god pedagogisk förmåga, är kulturell medvetenhet, är med medveten om mångfalds- och likabehandlingsfrågor, besitter god problemlösande förmåga och kan formulera egna hypoteser utifrån kritiskt tänkande och testa dessa idéer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:  
•    CV inklusive relevant yrkeserfarenhet, två referenser, och kunskapmorådet.
•    Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
•    Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Max 1 sida lång.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år, med tillträde enligt överenskommelse.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Om anställningen är placerad i säkerhetsklass, krävs en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) för att bli behörig. Information om tjänsten är placerad i säkerhetsklass ges i samband med rekryteringsprocessen.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2024-1143
Kontakt
 • Antonio Capezza, ajcv@kth.se
Publicerat 2024-07-09
Sista ansökningsdag 2024-08-19
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb