Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningsinformation

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap söker en postdoktoral forskare i datavetenskap med fokus på SAT-lösning.

Teorigruppen på skolan för datavetenskap (www.csc.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vi har en av Europas främsta forskargrupper inom algoritmer och beräkningskomplexitet, och forskningen här har genererat ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

Arbetsuppgifter

Postdok-forskaren kommer att vara medlem i den grupp som leds av Jakob Nordström. Mycket av gruppens verksamhet kretsar kring effektiva algoritmer för satisfierbarhet av satslogiska formler (SAT-lösning) och undre gränser för sådana metoder (beviskomplexitet). Ur en praktisk synvinkel är ett intressant forskningsproblem att nå en djupare förståelse för hur de för närvarande bästa SAT-lösarna – som baseras på konfliktstyrd klausulinlärning (conflict-driven clause learning, eller CDCL) – fungerar. Av ännu större intresse är att försöka bygga SAT-lösare med andra tekniker som är exponentiellt mycket starkare än CDCL i teorin men som verkar vara svåra att implementera effektivt i praktiken, som t.ex. algebraiska metoder baserade på Gröbnerbaser eller geometriska metoder baserade på pseudo-Boolesk SAT-lösning (väsentligen 0/1-heltalsprogrammering).

Forskningsprojektet finansieras av ett anslag för genombrottsforskning från Vetenskapsrådet och ett Starting Independent Researcher Grant från European Research Council. En mer detaljerad beskrivning av projektet (på engelska) finns på webbsidan www.csc.kth.se/~jakobn/project-proofcplx. Forskargruppen består för närvarande (förutom projektledaren) av två postdoktorala forskare och fyra doktorander. Utöver detta arbetar flera andra professorer, lektorer, postdokar och doktorander i TCS-gruppen med närliggande frågor inom algoritmer och komplexitetsteori, så detta är med andra ord en unik möjlighet att utforska nya samband mellan teoretiska och praktiska områden inom datavetenskap i en dynamiskt växande forskningsmiljö.

Inom ramen för beskrivningen ovan förväntas och uppmuntras postdok-forskaren bidra till och påverka projektets utveckling. Undervisning i kurser på doktorandnivå uppmuntras men utgör inte något krav. Finansiering för resor ingår i tjänsten, och gruppen har också korttids- och långtidsbesökare utifrån på regelbunden basis.

Denna tjänst är en heltidstjänst på ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Förväntat startdatum är under höstterminen 2017 eller i början av 2018, detta till viss del är förhandlingsbart.

Kvalifikationer

Sökande ska ha eller stå i begrepp att få en doktorsexamen inom ett ämne som är relevant för forskningsområdet och behöver vara passionerat intresserade av forskning. Den blivande postdok-forskaren förväntas ha en stark bakgrund inom datavetenskap i allmänhet och SAT-lösning i synnerhet, och gärna även inom matematik, och bör ha forskningsmeriter i form av publikationer i konferenser som AAAI, IJCAI, SAT, CP eller liknande, eller i tidskrifter av motsvarande kvalitet. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste. Mycket god praktisk programmeringsfärdighet är också av stor betydelse.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Publikationslista.
  3. Kort forskningsbeskrivning (research statement) med redogörelse för din forskning såhär långt och forskningsplaner och -intressen framöver.
  4. Kopia av doktorsexamen (i förekommande fall).
  5. Namn och adress till tre eller fler referenspersoner som kommer att skriva rekommendationsbrev.

(Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.)

Referenspersoner ska skicka in sina rekommendationsbrev direkt till jakobn@kth.se före sista ansökningsdatum. Vänligen ange referensnummer D-2017-0455 på ämnesraden.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem, länk finner du längst ner på sidan. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrig information

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Förväntat startdatum är under höstterminen 2017 eller i början av 2018, även om detta till viss del är förhandlingsbart.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer D-2017-0455
Kontakt
  • Jakob Nordström / lektor , Telefon: 08-790 69 19, e-post: jakobn@kth.se
  • Ingela Hedberg / HR-handläggare, ihedberg@kth.se
Publicerat 2017-08-01
Sista ansökningsdag 2017-09-24

Tillbaka till lediga jobb