Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningsinformation

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap på KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) söker doktorander i teoretisk datavetenskap.

Teorigruppen på KTH CSC (www.csc.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vi har en av Europas främsta forskargrupper inom algoritmer och beräkningskomplexitet, och forskningen här har genererat ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsterna är inom beräkningskomplexitet med ett fokus på frågor i gränslandet mellan approximationsalgoritmer, subexponentiella algoritmer och beviskomplexitet. Exempel på frågor av särskilt intresse är användandet av linjär eller semidefinit programmering för att lösa svåra kombinatoriska problem, eller av beviskomplexitet för att bevisa att sådana metoder inte kan rå på problemen. I den senaste forskningen har den så kallade kvadratsummemetoden (sums of squares) visat sig vara ett genomgående tema för den här typen av frågor, och ett mål med forskningen inom projektet kommer att vara att bygga vidare på detta. Vi kommer emellertid också fritt att utforska andra metoder som kan tänkas vara användbara för att attackera dessa eller andra problem av intresse inom algoritmer och komplexitetsteori. Det övergripande målet är att förstå grundläggande egenskaper hos effektiva beräkningar genom att bevisa matematiska satser om konkreta beräkningsmodeller.

Forskningsprojektet leds av Johan Håstad, Per Austrin och Jakob Nordström, och finansieras av anslag från Knut and Alice Wallenbergs stiftelse, European Research Council och Vetenskapsrådet.

Utöver projektledarna och de utlysta doktorandtjänsterna kommer forskningsprojektet även att involvera 3-4 befintliga doktorander och 4-5 postdoktorala forskare. Detta kommer med andra ord att vara en unik möjlighet att utforska nya samband mellan olika delområden inom beräkningskomplexitet i en dynamiskt växande forskningsmiljö.

Tjänsterna avser fyraåriga tidsbegränsade platser, men kan vid max 20 % institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning, förlängas ytterligare ett år. Önskat startdatum är augusti-september 2018 men är i viss mån förhandlingsbart.

Kvalifikationer

För behörighet krävs mastersexamen eller fyraårig kandidatexamen med ett års kurser på avancerad nivå. En lämplig bakgrund är t.ex. en civilingenjörsexamen inom (teoretiskt inriktad) datavetenskap eller teknisk fysik, eller en masterexamen i matematik.

Den blivande doktoranden förväntas ha en stark bakgrund inom och ett brinnande intresse för teoretisk datavetenskap (inom t.ex. komplexitetsteori eller närliggande områden) och matematik. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste.

Sökande skall vara starkt motiverade för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning för att kunna medverka i projektets internationella samarbeten och för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Ansökan görs via KTH:s rekryteringsverktyg längst ner på sidan.

Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt lokal tid (CET).

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Betygsavskrift från högskola/universitet.
  3. Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier, inklusive en beskrivning av sökanden med kvalifikationer och intressen.
  4. I förekommande fall kopior av sökandens examensarbete (på masters- eller kandidatnivå) och eventuella vetenskapliga publikationer.
  5. Namn och adress för tre referenser.

Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Förväntat augusti-september 2018, men till viss del förhandlingsbart
Löneform Lön enligt KTHs doktorandstege
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer D-2017-0885
Kontakt
  • Johan Håstad / professor , Mail: apc@csc.kth.se Telefon: 08-790 62 89
  • Jakob Nordström / lektor , Mail: apc@csc.kth.se Telefon: 08-790 69 19
  • Per Austrin, lektor , Mail: apc@csc.kth.se Telefon: 08-790 62 86
  • Ingela Somp / HR Officer, somp@kth.se
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-21

Tillbaka till lediga jobb