Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Kemiteknik

Att ställa om till en cirkulär ekonomi är av stor vikt för att kunna nå flera av målen inom FN:s agenda 2030. Att utveckla nästa generations koldioxidneutrala avloppreningsteknologier för att omvandla kolrika avfallsströmmar till nya biobaserade kemikalier och material är en viktig del i detta arbete.

Produktion av bioplaster från kolrika avfallsströmmar kan bli ett framtida hållbart alternativ till konventionella petrokemiskt baserade processer för tillverkning av plaster. Polyhydroxialkanoater (PHA) är byggstenar för bioplaster och kan syntetiseras av mikroorganismer från olika kolkällor (substrat). Kortkedjade flyktiga fettsyror (SCFA), vilka kan produceras från t ex kommunalt avloppsvatten, är möjliga substrat-kandidater med låg kostnad.

Målet med detta doktorandprojekt är att utveckla en hållbar strategi för att omvandla avfall till funktionella material. De specifika målen är att utveckla ett mikrobiellt konsortium för effektiv produktion av PHA från SCFA-rika strömmar samt att utveckla en hållbar och effektiv metod för att extrahera de bildade PHA. Resultaten från arbetet syftar till att möjliggöra att teknologin kan lyftas från labskala till pilotskala.

Projektet kommer att vara ett samarbete mellan institutionen för kemiteknik och institutionen för genteknologi vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. Projektet kommer att koppla till andra pågående forskningsprojekt vid de båda institutionerna.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Lämplig bakgrund för denna position är examen på avancerad nivå inom mikrobiologi, kemi, miljöbioteknologi, kemiteknik eller relaterade fält.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vidare ska kandidaten ha god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Kandidaten ska vara starkt motiverad att utföra vetenskapligt forskningsarbete och ska ha väl utvecklad analytisk- och problemlösningsförmåga. Kandidaten ska även ha ett intresse och en nyfikenhet för multidisciplinära problem i ett miljövetenskapligt, mikrobiologiskt och kemitekniskt kontext.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktor

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Namn och kontaktinformation för/till 2 referenspersoner.

Ansökan ska vara skriven på engelska.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0895
Kontakt
 • Zeynep Cetecioglu Gurol / Bitr. Universitetslektor, zeynepcg@kth.se, +46 8 790 82 51
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-10

Tillbaka till lediga jobb