KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

Sensorer för att mäta ‘ion fluxes’

Målet med forskningprojektet är att utveckla smarta gränssnitt baserade på jon-selektiva avbildningssensorer baserade på elektrokemisk luminescens (ECL). Integrerandet av nya ”generic ion transducers” kommer att utgöra grunden för denna sensorprincip, vilket separerar målet och detektordelarna av sensorn. Ion transducers kommer att ha funktionen att konvertera fluxet av jonanalyten till ett kopplat flux av ett elektroaktivt ämne, som till exempel (Ru(bpy)32+) genom att applicera en extern potential. Genom denna kemiska stimulans kommer ECL ljus att genereras vid elektrodytan. I dessa förhållanden är ECL idealt för att utföra tidsmässiga och rumsliga kartläggningar genom modifikationer av ytans aktivering med avseende på dess potentiella applikation. Alternativt kommer den att kunna kopplas med parallella sensorelement (sensor arrays). Detta projekt kommer att ha tillämpningar inom två fält redan etablerade inom forskargruppen: (i) analys av kemiska gradienter i sediment (miljöapplikationer) och (ii) utvecklande av biosensorer för kontrollerad läkemedelsleverans (kliniska applikationer).

Vi erbjuder

  • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
  • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
  • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
  • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
  • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Kvalifikationer

Den sökande måste ha en masterexamen eller en civilingengörsexamen i kemi. Dokumenterad kunskap inom analytisk kemi och elektrokemi är särskilt meriterande. Den sökande ska ha goda kunskaper i engelska, kunna jobba både på egen hand och i team samt kunna ta initiativ för att driva forskningsprojektet. Tjänsten innefattar mycket experimentiellt arbete så mycket laboratorieerfarenhet betraktas också som kvalificerande.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

  • självständigt driva sitt arbete framåt,
  • kunna samarbeta med andra,
  • ha ett professionellt förhållningssätt och
  • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: TeknD

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

  • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
  • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0927
Kontakt
  • Gaston Crespo, biträdande universitetslektor; , 08 7906419, gacp@kth.se
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-07-16

Tillbaka till lediga jobb