Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

Doktorandtjänsten är finansierad via Forskarskola Energisystem som är en strategisk satsning av Energimyndigheten för att utveckla ny kunskap om energisystem genom tvärvetenskaplig och systemorienterad forskning. Forskarskola Energisystem består av tvärvetenskapliga forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan flera universitet och högskolor. I forskarskolans etapp 2 (2018-2022) kommer tio doktorander att delta via fyra doktorandprojekt. Doktorandprojektet på KTH har titeln ”Koldioxidneutral industri ur ett tvärvetenskapligt systemperspektiv” och genomförs i samverkan med Linköpings universitet.

Projektet behandlar möjligheterna att utnyttja avskiljning och lagring av koldioxid från biomassa – så kallad BECCS – för att nå Sveriges klimatmål. Tekniken är ännu inte prövad i större skala men trots detta omnämns den av regeringen som ett av verktygen för att nå Sveriges klimatmål, bland annat i propositionen ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige” (prop. 2016/17:146).

Projektet kommer att undersöka förutsättningarna för skapandet av en gemensam svensk-finsk infrastruktur för BECCS genom analys och revidering av tekniska data gällande stora punktutsläpp, transportkostnader och geologisk lagringskapacitet samt lärdomar från klimatregelverk och fallstudier om acceptans och intressegruppers prioriteringar. Projektet innebär både en fördjupning och breddning av projektgruppens seniora deltagares forskning. Projektet utförs under handledning av universitetslektor Stefan Grönkvist vid Avdelningen för energiprocesser på KTH med bihandledning från Institutionen för Tema på Linköpings universitet.

Vi erbjuder

  • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
  • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
  • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
  • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
  • Doktoranden kommer att resa till andra lärosäten i samband med kurser.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

självständigt driva sitt arbete framåt, kunna samarbeta med andra, ha ett professionellt förhållningssätt och analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

En lämplig bakgrund är en civilingenjörsexamen i kemiteknik eller motsvarande. Dokumenterade kunskaper inom områden som termodynamik, industriella energiprocesser och processutformning är meriterande, liksom kunskap om ekonomisk utvärdering, scenariebyggande och annan typ av modellering. Eftersom projektet och den forskarskola som forskarutbildningen kommer att bedrivas inom är tvärvetenskaplig, är det av stor vikt att den sökande är utåtriktad och har god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, har ett intresse för – och gärna meriter från – det samhällsvetenskapliga området, har förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt samt kan visa initiativförmåga och vara drivande i sitt projekt. Förmåga att uttrycka sig flytande i tal och skrift på engelska är ett krav. Projektet drivs till stor del i ett svenskt sammanhang och undervisning på svenska kan komma att ingå, därav är det starkt meriterande att kunna kommunicera på svenska. 

Målexamen: Doktorsexamen i kemiteknik

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

CV med relevanta professionella erfarenheter, kunskaper och en publikationslista. Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor) Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tidigast 2018-09-01
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0959
Kontakt
  • Stefan Grönkvist / Universitetslektor, , stefangr@kth.se, +46 8 790 6605
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-07-02

Tillbaka till lediga jobb