Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Informations och kommunikationsteknologi

Befattningarna finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för ett ambitiöst, 3,7 miljoner euro Marie Curie Initial Training Network (ITN) -projekt RAIS (Real-Time Analytics for the Internet of Sports) för vilket KTH är samordnare.

Projektet fokuserar på utformning av decentraliserade, skalbara och säkra kollektiva medvetenhetsplattformar för realtidsdataanalys och maskininlärning, vilka bevarar slutanvändarens integritet och informationsinnehav riktade mot sportapplikationer.

RAIS-konsortiet strävar efter att inrätta en fruktsamt tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsgemenskap med stark entreprenörskultur som kommer att främja bärbara sportsensor- och själv-kvantifierings-enheter och medföljande middleware.

I synnerhet ska studenterna vid KTH genomföra grundforskning i skärningspunkten mellan områdena decentraliserad maskininlärning, Data Mining, Information Network Analysis samt arbete med design och implementering av decentraliserade system för projektet. Studenterna kommer att ha möjlighet att samarbeta och utföra uppdrag hos RAIS-partneruniversitet och företag i Cypern, Grekland, Italien, Sverige, Storbritannien och USA.

Studenterna förväntas bidra aktivt till de aktiviteter som planeras av projektet (vetenskapliga publikationer, kurser, utstationering, deltagande i möten och evenemang, förberedelse av pedagogiskt material, samordning av arbetet etc.).

Du kommer att vara en del av avdelningen SCS (Programfaruteknik & datorsystem) med dina studier handledda av docent Sarunas Girdzijauskas.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Möjligheter till flera (max 2 månaders långa) praktikplatser vid partneruniversitet och företag i Cypern, Grekland, Italien, Sverige, Storbritannien och USA.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid antagning måste sökanden ha mindre än 4 års heltidsforskningserfarenhet efter att ha fått sin examen och får inte ha bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre föregående åren.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Språkfärdigheter i engelska (i tal och skrift)

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Du behöver också fylla i ansökan till RAIS consortium via den här länken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbnDrxtZWqQHjrHl-eD73B3IY-CqSuT16wDJObmFToWNS8XA/viewform

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-2886
Kontakt
 • Sarunas Girdzijauskas, , sarunasg@kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-03-01

Tillbaka till lediga jobb