Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi, Beräkningsbiologi inriktning

Projektet finansieras av Swedish e-Science Research Centre (SeRC) som del av ett interdisciplinärt samarbetsinitiativ kallat Brain – Information Technology (Brain-IT). Huvudfokus i projektet ligger på hierarkiska hjärnliknande neurala nätverksarktiekturer för holistisk mönsterextraktion och –analys baserad på våra kunskaper om hjärnans informationsbearbetning i termer av bl a multi-modal perception, sensorisk fusion, sekvensinlärning och minnesassociation. Inom detta projekt avser vi bygga skalbara parallella implementationer av dessa hjärnlika algoritmer samt systematiskt studera deras informationsbearbetningskapacitet, typiskt genom att jämföra med klassiska maskininlärningsmetoder. Projektet kommer också erbjuda möjlighet att inrikta de utvecklade neurala beräkningmetoderna mot specifika praktiska tillämpningar inom SeRC-sfären.

Den sökande förväntas ha en bakgrund inom fysik och/eller datavetenskap samt  ha god förståelse för området maskininlärning och ett uttalat intresse för hjärnforsking och –teori, t ex (beräkningsneurovetenskap). Det är nödvändingt att den sökande är en kompetent programmerare och tidigare erfarenhet av programutveckling för superdatorer är värdefull.

Tjänstern är placerad inom enheten för Computational Brain Science, Skolan för Elektoteknik och Datavetenskap på KTH (https://www.kth.se/cst/research/computational-brain-science-1.779076). Givet ett brett lokalt nätverk av samarbetspartners inom neurovetenskap och neurala nätverk utanför KTH kommer studenten att interagera nära med forskare vid Stockholms Universitet (psykologi) och Karolinska institutet (neurovetenskap). Innehavaren av tjänsten kommer också bli medlem av ett intressant interdisciplinär verksamhet inom ramen för SeRC.  

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Tillgång till superdatorer och träning i högpresterande beräkningar
 • En tvärvetenskaplig forskningsmiljö med ett intressant nätverk av forskare vid Stockholms akademiska institutioner som utför forskning inom maskininlärning, intelligenta system, högpresterande datorer, neurovetenskap, psykologi osv.v

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Bakgrund i fysik och/eller datavetenskap med inriktning mot maskininlärning, bra programmeringsförmåga (erfarenhet av högpresterande datorer är en fördel), tala engelska obehindrat med utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, erfarenhet av att publicera vetenskapliga artiklar

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-2838
Kontakt
 • Pawel Herman, paherman@kth.se
 • Maria Engman / HR handläggare, maengm@kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2018-12-19

Tillbaka till lediga jobb