Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi, Beräkningsbiologi inriktning

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och fokuserar på matematisk modellering och simulering av hjärnbarkens minnesfunktioner. En lämplig kandidat förväntas vidareutveckla tidigare arbete inom gruppen med fokus på storskaliga spikande neuronnätsmodeller av arbetsminne och på frågeställningar rörande synaptisk plasticitet, mekanismer för lagring i hjärnans arbetsminne, dynamiska interaktioner med långtidsminne, etc. Inom projektet kommer modellerna så långt möjligt bestämmas av experimentella data, i huvudsak från elektrofysiologiska mätningar och/eller makroskopisk hjärnavbildningsdata. Studenten kommer därför interagera med samverkande experimentella neuroforskare och vara involverad i analys av sådana data.

Den sökande förväntas ha en bakgrund inom fysik och/eller datavetenskap samt  ha god förståelse för områdena neurovetenskap, neuroinformatik och näraliggande interdisciplinär forskning med neurobiologiska förtecken. Tidigare erfarenhet från modellering och simulering av fysikaliska system är önskvärd och kompetens inom tidsserieanalys och signalbehandling samt beräkningsneurovetenskap är värdefull.

Tjänstern är placerad inom enheten för Computational Brain Science, Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap på KTH (https://www.kth.se/cst/research/computational-brain-science-1.779076). Vår forskningsmiljö bygger på synergistiska metoder för studium av att brett spektrum av problem inom hjärnforskningen med bidrag exempelvis till neurorobotik, datorseende, hjärnteori, kognitionsvetenskap, hjärnliknande datorarkitekturer, artificiell intelligens samt datavetenskap. Givet ett brett lokalt nätverk av samarbetspartners inom neurovetenskap och neurala nätverk utanför KTH kommer studenten att interagera nära med forskare vid Stockholms Universitet (psykologi) och Karolinska institutet (cognitive neurovetenskap, hjärnavbildning).

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Tillgång till superdatorer och träning i högpresterande beräkningar.
 • En tvärvetenskaplig forskningsmiljö med ett intressant nätverk av forskare vid Stockholms akademiska institutioner som utför forskning inom maskininlärning, intelligenta system, högpresterande datorer, neurovetenskap, psykologi osv.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Bakgrund i fysik och/eller datavetenskap med inriktning mot beräknings neurovetenskap,
bra programmeringsförmåga, tala engelska obehindrat med utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, erfarenhet av att publicera vetenskapliga artiklar.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-2839
Kontakt
 • Pawel Herman, paherman@kth.se
 • Maria Engman / HR-handläggare, maengm@kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-13

Tillbaka till lediga jobb