Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik (Elektrisk Energiomvandling)

Vi söker en engagerad, självständig kandidat för ett projekt inriktat mot flerfasiga elektriska maskiner, det vill säga elektriska maskiner där antal faser är större än tre. Avdelningen för Elkraftteknik vid KTH finansierar detta projekt vilket kompletterar andra projekt inom samma forskningsområde som för närvarande bedrivs inom samma avdelning. Du kommer att vara en del av “Electrical Machines and Drives Laboratory” teamet, där du kommer att rapportera till två fakultetsmedlemmar (universitetslektor Luca Peretti och universitetslektor Oskar Wallmark).

Projektarbetet innebär analys och uppskattning av elektriska parametrar i flerfasiga maskiner, specifikt uppskattning av elektriska parametrar i ekvivalenta modeller för högre (udda, upp till antal faser) övertoner i spänning/ström. Dessa övertoner bidrar till strömrippel och vridmoment på ett annorlunda sätt jamfört med koventionella trefasmaskiner. När dessa parametrar identifierats kan en robust regleralgoritm realiseras. Särskilt fokus kommer att ägnas vid algoritmer som möjliggör automatisk parameteruppskattning genom automatiska identifieringsprocedurer som utförs med hjälp av en kraftelektronisk omvandlare.

Kontinuerlig interaktion med parallela doktorandsprojekt som drivs inom avdelningen, liksom engagemang i experimentell testning utförd i laboratoriet, ingår också i ditt arbete.

Utöver dina forskarstudier förväntas du undervisa eller utföra annan institutionstjänstgöring upp till 20% av heltid. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Framtida kandidater ska ha en bakgrund i elektriska maskiner och kontroll av elektriska drivsystem. Kunskap om konstruktion av elektriska maskiner, kraftelektronik och pulsbreddsmoduleringstekniker är mycket fördelaktigt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-2847
Kontakt
 • Luca Peretti, Universitetslektor, lucap@kth.se
 • Oskar Wallmark, Universitetslektor, Docent, owa@kth.se
 • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Tillbaka till lediga jobb