KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Byggvetenskap

Stockholms Hamnar bygger nu Sveriges nya hamn för rullande gods och containrar på Norvikudden utanför Nynäshamn. Stockholm Norvik Hamn blir ett nytt logistiknav i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen.

Ett paradigmskifte sker i hur godshamnar uppfattar sin roll inom transportsektorn och samhället. För att säkerställa ett system som är optimerat med avseende på den totala energianvändningen, måste hamnarnas infrastruktur för “fysiska vägar” och “digitala operativsystem” bättre kopplas till varandra. Minskade driftavbrottstider, förbättrad underhållsplanering och flexibilitet kommer att ge stora energibesparingar genom snabbare lasthantering, kortare uppehållstider för fartyg, mer hållbar materialanvändning och ökat samarbete mellan olika transportmedel. Projektet fokuserar på Stockholm Norvik Hamn, en ny godshamn som påbörjar under 2020. Projektet undersöker de mest lovande smarta vägarna och förbinder dessa med leverantörskedjans infrastruktur via en "virtuell tvilling" av hamnen. Energioptimeringen av godshamnen kommer att ske via analysering av olika scenarier av användarfall i samarbete med flera berörda parter och en detaljerad Road Map för energioptimering kommer att skapas.

Inom detta område har KTH initierat ett samarbete för utveckla framtidens godshamnar där smarta beläggningar spelar en central roll. Forskning och utveckling kommer att ske inom smarta vägbeläggningar och både numeriska simulering och experimental experiment ingår. Ett flertal tjänster, både på licentiat-, doktorand- och postdocnivå utlyses för att skapa en forskningsmiljö som kan angripa denna komplexa tvärdisciplinära utmaning.

Arbete kommer att fördelas mellan Stockholms Hamnar i Stockholm, Norviks hamn och Nynas AB i Nynäshamn samt KTH Byggvetenskap Vägteknik campus Valhallavägen och Hälsoinformatik & Logistik Flemingsberg.

Samarbete med:

 • 2 postdoc (visualisering, IT) på Hälsoinformatik & Logistik Flemingsberg
 • 1 doktorand sensorteknologi
  • 50% doktorandtjänst på KTH
  • 50% junior forskartjänst på RISE.
 • 1 licentiat byggvetenskap (denna tjänst), möjlighet tillvidareanställning till doktorandprojekt inom samma ämne

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För denna tjänst söker vi en master som är inriktad på bygg- eller materialteknologi, materialvetenskap (byggmaterial), simulering och/eller teknisk mekanik. Kunskap inom samt intresse för relevanta teknikområden såsom sensorteknologi, elektronik och/eller datavetenskap, transportlogistik och sensorfusion och artificiell intelligens är meriterande.

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiat (2 år)

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Februari 2019
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-2253
Kontakt
 • Nicole Kringos, professor, 08-790 87 00, E-post: nicole.kringos@abe.kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb