Kungliga Tekniska högskolan

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell ekonomi och organisation

Den digitala transformationen skapar nya arbeten som kräver nya kompetenser. Behov av djup teknisk kompetens, exempelvis mjukvaruutveckling och AI, blandas med kompetensen att kunna nyttja de nya möjligheterna effektivt i organisationer. Affärsmodeller med hög inblandning av användar- och marknadsdata ställer krav på realtidsplanering och nya samarbeten inom organisationer.

Branschorganisationer, statliga utredningar och internationella organisationer pekar på företag och organisationers behov av kompetens som idag rapporteras vara brist på. Bristen anses vara ett tillväxthinder. Särskilt är flera digitala skills (kompetenser) identifierade både som ökande efterfrågan på och svåra att rekrytera in.

I det aktuella forskningsprojektet vill vi brett undersöka frågeställningar kopplade till digitala skills i företag och branscher där den digitala transformationen accelererar. Möjliga områden kan vara industribehov av digital omställning av arbetskraft, former för högre utbildning i relation till industrin, kompetensgapsanalyser och tillväxtfrågor i relation till digital transformation.

Exakta forskningsfrågor att starta med arbetar vi fram tillsammans.

En utgångspunkt är den mjukvaruutvecklarutbildning som KTH bedriver sedan 2017 för akademiker med utländsk bakgrund. Utbildningen baseras på en accelerated learning-pedagogik samt nära samarbete med näringslivet både i behovsanalys och genomförande. En utvärdering av denna mjukvaruutvecklarutbildning i relation till näringsliv och arbetsmarknad kommer att ingå.

Forskningsprojektet är multidisciplinärt och erbjuder både en plattform för att utveckla excellenta färdigheter som forskare och en möjlighet att bidra till ett innovativt och snabbväxande delfält inom industriell ekonomi och management.

Forskningen finansieras delvis av Europeiska Socialfonden.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Ett forskningsprojekt med närhet till näringsliv och omgivande samhälle.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökandes grundutbildning kan vara inom olika områden men vi tror att civilingenjör med inriktning mot organisation eller management, examen i företagsekonomi med organisation som huvudämne eller liknande är lämpliga bakgrunder.

Inslag av tillämpade statistiska metoder och kvantitativ analys är meriterande.     

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den blivande doktoranden förväntas även ha ett brinnande intresse för den digitala transformationens olika möjligheter. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste liksom förmåga att skriva text. Sökande skall vara starkt motiverade för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning för att kunna medverka i internationella samarbeten och för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast / enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-1910
Kontakt
 • Mattias Wiggberg, Forskare / PI, 08-790 91 44, mattias.wiggberg@indek.kth.se
 • Matti Kaulio, Universitetslektor / docent, 08-790 76 07, matti.kaulio@indek.kth.se
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (enbart HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-14

Tillbaka till lediga jobb