Kungliga Tekniska högskolan

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk Materialvetenskap

Vi söker just nu en doktorand till institutionen för Materialvetenskap (MSE). På MSE är forskningen inriktad mot olika typer av konstruktionsmaterial och kopplingen process-struktur-egenskaper. Denna inriktning är också tydlig i hur institutionen är organiserad: enheterna för Process, Strukturer och Egenskaper. Som doktorand i denna tjänst kommer du att arbeta på enheten för Strukturer.

Doktorandstudierna kommer att handla om materialdesign av hårdmetaller inom kompetenscenter Hero-m 2i (Hierarchical engineering of industrials materials to innovation), www.mse.kth.se/forskning/research-center/hero-m-2

Vanligtvis består hårdmetall av en hård karbid, huvudsakligen WC, inbäddad i en duktil bindefas, vanligen Co. Eftersom Co kan orsaka allvarliga hälsoproblem och tillgången är begränsad behöver den ersättas. Syftet med detta projekt är att använda Integrated Computational Materials Engineering, ICME, för att utveckla modelleringsverktyg att användas för ersättning av Co. Även om fokus ligger på nya teoretiska prediktiva verktyg avseende mikrostrukturutveckling och relaterade egenskaper under process och användning, spelar experimentell verifiering och mätningar en viktig roll.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Lämplig bakgrund för denna position är examen inom materialvetenskap, materialfysik eller närliggande område.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i engelska, både i skriftlig och muntlig kommunikation. Vidare är kunskap och erfarenhet av modelleringsverktyg såsom Thermo-Calc, DICTRA och TC-PRISMA meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-1911
Kontakt
 • Annika Borgenstam, Professor, 08-790 83 96 annbor@kth.se
 • Manon Bonvalet, Forskare , 08-790 83 31, bonvalet@kth.se
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (enbart HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-11

Tillbaka till lediga jobb