Kungliga Tekniska högskolan

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell produktion

KTH bygger nu upp en helt ny forsknings- och utbildningsmiljö inom forskningsområdet Hållbar produktionsutveckling vid skolan för Industriell Teknik och Management. En ny fakultet har rekryterats med professorer, forskare och doktorander inom områdena produktionsledning, produktionslogistik och industriell driftssäkerhet. Nu pågår rekryteringen av doktorander, industridoktorander, adjungerade professorer och postdoktorer, där denna doktorandtjänst är en del. Den nya forsknings- och utbildningsmiljön byggs i ett nytt campus i Södertälje, i tät samverkan med bl. a. Scania och AstraZeneca.

Denna doktorandtjänst har en inriktning mot produktionslogistik och avser en forskarutbildning till teknologie licentiat inom ämnet Industriell produktion. Tjänsten är en anställning om 100% i 2,5 år, varav 80% forskarutbildning och 20% undervisning.

Du förväntas bedriva ditt doktorandprojekt inom området produktionslogistik med aktiv medverkan i det 3-åriga EU-projektet HUPMOBILE (Holistic Urban and Peri-urban Mobility) vid KTH i Södertälje. Fokus för din forskarutbildning kommer att vara tillämpning av modellering, simulering och optimering för att uppnå hållbara produktionslogistiska flöden.

För att lämpa dig för tjänsten tror vi att du har en bakgrund inom simulering och optimering, datavetenskap eller IT-baserad supply chain management/produktionsystem. Du kommer att ingå i en växande forskargrupp inom produktionslogistik som fokuserar hållbarhet och digitalisering för framtidens industriella miljöer. Undervisningen kommer att omfatta 20% inom grundutbildningen vid Institutionen för hållbar produktionsutveckling. Forskning och utbildning inom produktionslogistik vid KTH sker i tät samverkan med svenska industriella företag, och utbildningen sker på svenska, varför en förmåga och/eller ambition att uttrycka sig på svenska i tal och skrift är en förutsättning för arbetet.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Placering i en rymlig ny campusbyggnad i centrala Södertälje med ny personal, nya labb-lokaler, nya kontor och innovativ utbildningsinfrastruktur i nära samarbete med större tillverkningsföretag.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vidare krävs att du har en civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot simulering och optimering, datavetenskap, IT-baserad supply chain management/produktionssystem eller annan inriktning som utgör goda förberedelser för studier inom industriell produktion på forskarnivå.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kunskap om produktionslogistiska processer, om centrala koncept inom Industrie 4.0, samt om användandet av utvecklingsverktyg och mjukvaror för modellering, simulering och visualisering av produktionslogistik är meriterande, liksom en förmåga att uttrycka dig i svenska. Kunskaper i engelska är krav för tjänsten.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-1912
Kontakt
 • Jannicke Baalsrud Hauge, Universitetslektor, 08-790 94 33, jmbh@kth.se
 • Magnus Wiktorsson, Professor, 08-790 94 28, magwik@kth.se
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (enbart HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Tillbaka till lediga jobb