Kungliga Tekniska högskolan

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion, med inriktning mot förbränningsmotormekatronik.

Allt högre krav på miljöneutrala transporter driver integrationen mellan förbränningsmotorns mekaniska, termodynamiska, kemitekniska och mekatroniska delsystem allt tightare. Det utannonserade doktorandprojektet är ett samarbete mellan avdelningen för Förbränningsmotorteknik, lastbilstillverkaren Scania CV AB och FFI.

Projektet syftar till att minska miljöpåverkan från motorer för tunga fordon genom användandet av den senaste mekatroniken. Forskningsfokus är hur oönskad självantändning i tändstiftsantända gasmotorer kan undvikas med hjälp av moderna sensorer och snabb reglerteknik. Ett av projektets viktigaste delar är utredandet av hur den snabba reglertekniken kan möjliggöra effektivt användande av biogas av varierande kvalitet.

Projektet sker i nära samverkan mellan akademi och industri. Som forskarstudent kommer du under perioder att vara stationerad i industrin och en eller flera praktikperioder kommer att vara ett naturligt inslag i utbildningen.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Ett utmanande utvecklingsprojekt i förbränningsmotormekatronikens absoluta framkant.
 • Ett industrianknutet projekt där du som doktorand arbetar i nära samarbete med industriforskare och utvecklingsingenjörer vid världens mest framstående fordonstillverkare.
 • En möjlighet att göra en insats för en renare miljö och ett inte fullt så föränderligt framtida klimat.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall ha, eller vara nära att erhålla, civilingenjörsexamen (eller motsvarande M.Sc.) inom maskin-, energi-, fordons-, regler-, data-, elektroteknik, mekatronik eller teknisk fysik.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Vi tror att en kandidaten, för framgångsrika forskarstudier, behöver följande kompetens och egenskaper.

 • Mycket goda kunskaper (läs. betyg i övre kvartilen) inom minst ett av områdena mekatronik, reglerteknik, modellering eller signalbehandling i kombination med goda kunskaper (läs. betyg i övre halvan) inom minst två av de övriga områdena.
 • God kännedom om förbränningsmotorns funktion samt god kännedom om termodynamik.
 • Kunskaper inom förbränningskemi och strömningsteknik är meriterande liksom ett eller ett par års industriell erfarenhet från arbete med förbränningsmotor -kalibrering, -funktionsutveckling eller med reglering av förbränningsmotorer.
 • Hög självständighet inför tilldelade uppgifter, en stark drivkraft att nå uppsatta mål och en attityd som är inkluderande och samarbetsfokuserad är absoluta krav.
 • Vana av att läsa och sammanställa tekniska och vetenskapliga dokument under tidspress liksom dokumenterad erfarenhet av teknisk och/eller vetenskaplig rapportskrivning är meriterande.
 • Kunskaper i engelska som möjliggör obehindrad kommunikation inom området såväl muntligt som skriftligt.
 • Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande:
  • Du klarar, från första dag att prata svenska på fikaraster och att kommunicera med understödjande personal som inte har goda kunskaper i engelska.
  • Du klarar av att, under ditt första år, lära dig svenska så bra att du kan ta till dig industriell bakgrundsdokumentation på svenska utan hjälp av datorprogram eller översättare. Efter det första året kommer handledning att ske på svenska.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast / Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-1913
Kontakt
 • Anders Christiansen Erlandsson, Professor, 08-790 78 93, ace@itm.kth.se
 • Ola Stenlåås, Docent, 08-553 827 08, ola.stenlaas@scania.com
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (enbart HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-18

Tillbaka till lediga jobb