KTH Royal Institute of Technology

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

Syrén (www.syrenlab.com) tillsammans med Prof. Hjalmar Brismars forskargrupp rekryterar en gemensam doktorand i biofysik. Forskningsområdet för doktoranden är centrerat kring att studera effekten av vatten på proteindynamik och katalys genom att använda interdisciplinära tekniker innefattande enzymdesign, molekylärdynamiska simuleringar och mikroskopi.

Vattenmolekyler är centerala för funktionen av alla proteiner. Det är överraskande att vår fundamentala förståelse av interaktioner mellan vatten, proteinytor och ligander/övergångstillstånd är ofullständig. Detta projekt bygger på vår hypotes att icke-katalytiska vattenmolekyler har en mer utpräglad nyckelroll i att styra proteiners funktion än vad som tidigare var känt, samt att rörelse av vattenmönster under reaktionen påverkar enzymets katalys och rörelse. För att verifiera denna hypotes drar projektet fördel av syntetisk biologi, proteindesign och ledande mikroskopi och spektroskopi. En hörnsten i projektet är att påverka hydrering av proteiners innandömen, och associerad vattendynamik, genom rationell enzymdesign; ett paradigmskifte i proteindesign idag. Vi kommer att använda oss av innovativa metoder för proteindesign utvecklade i Syréns forskargrupp för att skräddarsy vattentunnlar i två modellsystem: ett terpencyklas (delprojekt 1) och ett Na, K-ATPase, (delprojekt 2). Det övergripande målet är att generera enzymer med förbättrad katalytisk förmåga och ändrad dynamik. Mätning av proteindiffusion av genererade varianter kommer att utföras i cellen med in vivo mikroskopi. Vi kommer att använda GUV och oocyt-baserade modellsystem för att utföra elektrofysiologiska mätningar av transport/enzymaktivitet samt spektroskopiska mätningar baserade på FCS för singel-molekyl diffusion. Positionen är förlagd till Science for Life Laboratory i Solna och vid Institutionen för Fiber och Polymerteknologi vid KTH.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Den framgångsrika kandidaten kommer att verka i arbetsgruppen för proteindynamik i detta interdisciplinära samarbetsprojekt, inom forskningsfrontenfronten i enzymdesign (Syrén) och in vivo mikroskopi och avbildning (Brismar).

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

MSc i biofysik, bioorganisk kemi, bioteknologi, biokemi, syntetisk biologi eller motsvarande kunskaper. Fördjupad kunskap inom enzymengineering samt erfarenhet av att arbeta med mikroskopitekniker utgör en fördel.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-2077
Kontakt
 • Assoc. Prof. Per-Olof Syrén, per-olof.syren@biotec
 • Prof. Hjalmar Brismar , hjalmar.brismar@scilifelab.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb