KTH Royal Institute of Technology

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

Tillämpad elektrokemi bedriver sedan lång tid forskning inom området elektrokemisk energilagring i batterier. En viktig del av denna verksamhet är arbetet med litium-jonbatterier, där processer som påverkar batteriers prestanda och livslängd undersöks med hjälp av experimentella metoder och matematiska modeller. Inom detta område söker vi nu doktorander till tre nya projekt:

1) Åldring av litium-jonbatterier med nickelrika elektrodmaterial för elektromobilitet
Matematiska modeller som beskriver åldringsprocesser ska utvecklas. Underlag till modellerna ska tas fram experimentellt, främst med elektrokemiska metoder. Modellerna ska sedan användas för diagnostisering av åldring och prediktering av livslängd. Projektet finansieras genom Energimyndigheten, och genomförs i samarbete med Volvo Personvagnar AB, Volvo Lastvagnar AB, Scania CV AB, Uppsala universitet, Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

2) Litium-jonbatteriers egenskaper för energilagring i elektriska nät
Användningen av batterier i elektriska nät (”grids” och ”micro grids”) skiljer sig från användningen i fordon. I projektet ska de egenskaper som är viktigast för nätapplikationer identifieras, och relevanta testmetoder utformas. Baserat på experimentella data ska modeller som beskriver batteriernas egenskaper utvecklas och valideras mot verkliga data. Projektet finansieras genom SweGRIDS, och genomförs i samarbete med Vattenfall AB.

3) Bestämning av litium-jonbatteriers hälso- och åldringsstatus
Projektets mål är att utveckla nya metoder för att bestämma batteriers hälso- och åldringsstatus under drift, för att därigenom kunna anpassa användningen och utnyttja fordonens batterier så effektivt som möjligt. Matematiska modeller för batterier ska utvecklas och indata till dessa ska tas fram i experimentella försök. Framtagna modeller ska sedan valideras mot batteridata erhållna från fordon i drift. Projektet finansieras genom FFI Energi och Miljö, och genomförs i samarbete med Scania CV AB.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • lämplig bakgrund för dessa tjänster är civilingenjörsexamen eller masterexamen inom kemiteknik, teknisk kemi, teknisk fysik eller liknande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt
 • kunna samarbeta med andra
 • ha ett professionellt förhållningssätt
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Förmåga att utrycka sig väl i tal och skrift på engelska är ett krav, kunskaper i svenska är meriterande. Goda förkunskaper i elektrokemi och arbetslivserfarenhet är meriterande. Vi söker kandidater som är motiverade för forskning med koppling till hållbar samhällsutveckling.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-2078
Kontakt
 • Professor Göran Lindbergh, gnli@kth.se, +46 (0)8 790 8143
 • Universitetslektor Rakel Wreland Lindström, rakel2@kth.se, +46 (0)8 790 6615
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-09

Tillbaka till lediga jobb