Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

11 doktorandtjänster (Early Stage Researchers [ERSs]) utlyses till det nyligen beviljade Europeiska Industridoktorandprojektet STACCATO - European Industrial Doctorate for enhancing upstream biopharmaceutical manufacturing process development through single cell analysis. STACCATO är designat för att stärka Europas innovationskapacitet och ledarskap inom biofarma (utveckling och forskning) genom att erbjuda världsledande utbildning till 11 Early Stage Researchers (ESRs) samt utveckla och utvärdera banbrytande tillverkningsprocesser för biofarma. De rekryterade forskarstudenterna kommer att tillbringa minst 18 månader hos industripartners, och kommer att få nytta av ett interanationellt nätverk av välrenomerade forskare inom både industri och akademi. Alla rekryterade erbjuds tvärvetenskaplig förflyttning, inividuell och nätverksträning, inklusive kurser i  överförbara kunskaper. För mer information  se www.staccato-eid.eu.

Huvudsyftet med detta projekt är att använda differentiering av stamceller för att utveckla cellterapier för behandling av diabetes. Spindeltrådsproteiner har den unika förmågan att organiseras sig till ett material med fördelaktiga egenskaper. Hedhammars forskargrupp har utvecklat en metod som möjliggör enkel, effektiv och snabb integrering av celler till 3D kultur genom att silkesproteinerna bildar ett nätverk av mikrofiber som liknar det naturliga extracellulära matrixet. Det silkesprotein som används för detta är funktionaliserat med ett motif från fibronektin, som gynnar inbindning av celler. Detta möjliggör 3D odling av även mer känsliga celler. Fokus inom detta projekt är att använda silke för att tillverka definierade mikromiljöer för att effektivt och kontrollerat differentiera stamceller till pankreatiska progenitorer för läkemedelsutveckling och transplantation.

 Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Varje ESR kommer att handledas av ett industri-akademi baserat handledarteam bestående av minst en handledare från varje fält. Lön sätts enligt MSCA för Early Stage Researchers http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Sökande ska vara inom de fyra första åren som forskare, och ej ineha doktorsexamen.
 • Mobilitetsregel: sökande ska inte ha bott eller utfört huvudsaklig sysselsättning i värdlandet mer än 12 mån under de senaste 3 åren.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Språkkunskaper: förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska i både skrift och tal.

Tidigare erfarenhet av odling av mammalieceller (helst stamceller inkl. differntiering) och vanliga molekylär biologiska analyser.

Intresse för diabetes och bioinformatik

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tidigast 1 mars 2019, senast 30 juni 2019
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-2105
Kontakt
 • My Hedhammar , myh@kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-02-01

Tillbaka till lediga jobb