Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Maskinbearbetningssystem.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar teknik inriktat mot framtagning och tillverkning av avancerade produktionsutrustningar såsom verktygsmaskiner med tillhörande processer. 

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår det att genom forskning utveckla kunskap som kan användas både i undervisning av nästa generations ingenjörer och tekniska doktorer samt även för att stödja näringslivet in den pågående  förändringen mot mer hållbara och effektiva system där verktygsmaskiner ingår som huvuddelar. Arbetsuppgifterna delas upp mellan forskning (70%) och undervisning (30%). Inom forskning är verksamheten fokuserad mot hållbarhetsaspekter där maskiner och processer är viktiga ingredienser för att uppnå stabila och resurseffektiva produktionssystem. Den biträdande lektorn förväntas bidra till att leda utveckling av institutionens olika satsningar inom området hållbarhet och länka dessa till ITM-skolans och KTH:s övergripande mål.  I arbetsuppgifterna ingår publicering, nätverkande och att söka forskningsmedel. Arbetsuppgifterna inom utbildning inkluderar föreläsningar, handledning och skapandet av nya kurser.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen. 

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, tekniska rapporter för industrin, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom gransknings- eller sakkunniguppdrag.
 • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Minst tvåårig erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industri eller andra organisationer bedöms motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
 • erfarenhet från självständigt arbetet av planering och utförande av industriella forskningsuppdrag. 

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad erfarenhet från konstruktion av mätsystem samt praktiskt arbete med mätning och analys av verktygsmaskiner och andra mekaniska systems fysikaliska egenskaper såsom dynamik.
 • erfarenhet av industriell forskningssamverkan inom relevanta områden.
 • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
 • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
 • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-0625
Kontakt
 • Andreas Archenti, 08-790 83 53 epost: archenti@kth.se
 • Helena Lundquist, 08 790 71 74 epost: hellund@kth.se
Publicerat 2019-06-12
Sista ansökningsdag 2019-10-04

Tillbaka till lediga jobb