Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

Projektets huvudsakliga målsättning är att studera kemiska reaktioner på modellytor och verkliga ytor för att öka den grundläggande och tillämpade förståelsen för att överbrygga det s.k. tryckgapet inom katalysforskningen. Forskningsarbetet är till största delen experimentellt och inkluderar ett flertal olika tekniker och metoder 1) spektroskopiska och ytvetenskapliga analystekniker, som XPS, kombinerat med DFT-modellering; 2) design, konstruktion och användning av ett nytt instrument, som kombinerar molekylstråleteknik, laserspektroskopi och detekteringsteknik för jonbildning; 3) katalytiskt aktiva material i verkliga tillämpningar och undersökning av katalytisk aktivitet i laboratoriereaktorer. Informationen som tas fram i det experimentella arbetet kommer att öka förståelsen för reaktionsmekanismer, kinetik och andra processer av betydelse för katalysatorutveckling.

Forskningsarbetet kommer huvudsakligen att genomföras vid Institutionen för kemiteknik, Processteknologi som erbjuder en stimulerande miljö med möjligheter till grundforskning och tillämpad forskning i framkant både inom avdelningen, på KTH och externt. Exempel på samarbetspartner är Materialfysik vid KTH och kemisk fysik vid Stockholms universitet.

Projektet gränsar mellan fysikalisk kemi, experimentell fysik och tillämpad kemi och passar en student med någon av dessa bakgrunder. En masterexamen inom ett lämpligt område och goda färdigheter i engelska är ett krav. Intresse och erfarenhet från ett eller flera av följande områden är önskvärt och fördelaktigt: ultrahögvakuumteknik, instrumentutveckling, laserspektroskopi, reaktionskinetik och dynamik, masspektrometri och katalysatorkarakterisering.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Intresse och erfarenhet av experimentellt arbete inom ytvetenskap och dess tillämpningar är en fördel.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-1179
Kontakt
 • Efthymios Kantarelis, +46 8 790 91 50
 • Klas Engvall, +46 8 790 89 95
 • Daniel Harding, djha@kth.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-07-03

Tillbaka till lediga jobb